Murer Kastrup

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Kastrup
  • Du får kun tilbud fra godkendte murermestre
  • Billig murer - bundsolide fagfolk er klar

Vejnavne i
postnummer 2770

Kongelundsvej
Kullebakken
Merkur Alle
Kastruphusvej
Randkløve Alle
Kastruplundgade
Jacob Appels Alle
Rynkebyvej
Nordmarksvej
Langbakken
Moselundvej
Orions Alle
Klosterhedevej
Peberholm
Kamerunvej
Karsestien
Højskole Alle
Høgildvej
Nilensvej
Kairovej

Murer Kastrup. Få 3 seriøse tilbud på under 38 timer

På onlineportalen 3murertilbud.nu tilbyder vi finde de bedste murer tilbud i Kastrup fra arbejdsdygtige og faguddannede murere. Send dine murerproblemer ind til os, så er de ude af verden (du skal dog lige vælge ét af de formidabelt gode tilbud, der kommer til dig). Bestil 3 gratis pristilbud fra toperfarne murermestre nær dig.
Når man vælger mørtel, skal man huske, at en stærk mørtel ikke altid er det bedste valg. Sker der skader på murværk, man har opmuret med en meget stærk mørtel, vil revnerne typisk være lodrette og gå igennem både sten og mørtelfuger. Har man i stedet brugt en svagere mørtel, vil murværket ofte kun revne i mørtelfugerne.
Det er nemmere at reparere skaden. Stenenes evne til at suge vand (minutsugning) har også betydning for, hvilken mørtel man bør vælge. En meget cementholdig mørtel suges hurtigt død. Det vil sige, at man ikke kan nå at lægge stenen, mens mørtlen er bearbejdelig og behagelig at arbejde med.

Valg af mørtel, eksponeringsklasse

Murermesteren er ansvarlig for valget af materialer og for den håndværksmæssige udførelse, det vil sige måden, arbejdet er udført på. Hvis murermesteren ikke er enig i det materialevalg, bygherren eller hans rådgivere har beskrevet, skal han skriftligt tage forbehold overfor bygherren eller hans rådgivere.
Styrken er en vigtig egenskab for materialer. Man kan læse oplysninger om murstens/byggestens trykstyrke, minutsugning mv. på det tilhørende produktdatablad. Forskellige receptmørtlers styrkeegenskaer kan findes i Murerhåndbogen i afsnittet om mørtelvalg/bærende konstruktioner.
Kontrolklasser fortæller om, hvilke kvalitetskrav der stilles til det udførte murearbejde. Murværkskonstruktioner udføres under lempet kontrol, normal kontrol eller skærpet kontrol. Det er typisk ingeniøren, der, på baggrund af sine beregninger, bestemmer, hvilken kontrolklasse et murværk skal opføres i.

Valg af mørtel, belastning

Mørtlen skal kunne modstå alle de tryk- og trækbelastninger, den udsættes for. I mange moderne højhusbyggerier er murværket ikke en del af den bærende konstruktion, men er i stedet en skalmur, der fungerer som en dekorativ beskyttelse (klimaskærm) for en konstruktion af beton, træ eller stål.
Hvis murværket ikke skal føre vindlaster ned til fundamentet, men blot til en bærende bagmurskonstruktion er kravene til vedhæftning mindre end ved fx kombinationsmurværk. Man kan finde styrkeegenskaberne for funktionsmørtel på produktets datablad.
Overlukning af vindues- og dørhuller udføres typisk med bjælkeoverlukninger eller med dekorative overlukninger i form af bl.a. stik, udkragning og buer. For at forhindre at murværk revner, tilfører man det i nogle tilfælde bevægelighed. Det gør man ved hjælp af dilatationsfuger.

Engagerede murerfirmaer fra postnummer 2770

Murerfirmaet Vibestrup Lyng
C.M. Larsens Alle 9
2770 Kastrup
CVR: 19170899
www.vibestruplyng.dk
MJ Byggeservice
Dollerupvej 29
2770 Kastrup
CVR: 28580665
Tlf. 26190844
SARP Byg Murerfirma
Ved Gærdet 1
2770 Kastrup
CVR: 30482646
Tlf. 25620980