Murer Slagelse

  • Få gratis tre tilbud på murer Slagelse
  • Du får kun tilbud fra veletablerede murerfirmaer
  • Billig murer - Vi leverer 3 absolut skræddersyede tilbud

4200 Slagelse
vejnavne

Betavej
Gl.Torv
Casinotorvet
Hildursvej
Falkensteenvej
Gørtlergade
Banevolden
Gættebjergvej
Gimlingevej
Basunvej
Gl.Søndervangsvej
Arnskovsvej
Hestehaven
Erdrup Enghave
Bredholtvej
Helleholm
Grønnemosevej
C.A.Olesensvej
Havrebjergvej
Diget

Murer Slagelse. Få 3 seriøse tilbud på mureropgaven

Autoriseret lokal murer i Slagelse? Her på onlineportalen 3murertilbud.nu får du hurtigt og aldeles gratis 3 brugbare tilbud fra godkendte murerfirmaer. Få tilbud på alle typer af murerarbejde: sandblæsning, vandskuring, fugning, fliselægning og naturligvis almindeligt murværk. Send murerskemaet ind og få tre førsteklasses murer tilbud.
For at spare på jordens energibeholdning olie, gas, kul mv. - og på den måde begrænse CO2-udslippet til atmosfæren vil mange bygninger få brug for ekstra isolering. Dette arbejde kræver, at håndværkerne ved meget om, hvordan man efterisolerer på den rigtige måde.
Efterisolerer man fx en eksisterende ydervæg, så den overholder bygningsreglementets krav, kan det betyde, at ydervæggen kommer til at tilhøre en anden eksponeringsklasse end den oprindelige. På grund af om- eller tilbygning kan eksisterende skillevægge også blive mere eller mindre udsat for vejr og vind og som følge heraf skifte klasse.

Spunsning ved udgravninger

Ved udgravninger over 1,8 m må særlige forholdsregler iagttages; afstanden mellem stræk bør ikke være større end 1 m. Er grunden blød og ikke alt for stenrig kan man grave i rør, hertil anvendes brøndringe med indvendig diameter på mindst 1 m. Rørene fås med forskellige diametre og er falsede.
En anden type brøndringe har indvendige muffer. Der graves først en 2 m dyb brønd, således at den første ring kan anbringes på den planerede bund. Derefter sættes yderligere 2 ringe, der støbes sammen med den første med cementmørtel 1:3. Man må sørge for, at rørene står absolut lodret.
Udgravningen kan nu fortsætte inde i røret og jorden hejses op. Under udgravningen synker ringene ofte på grund af egenvægten, og det kan blive vanskeligt at holde de samlede rør lodrette, dette må man uvægerligt sørge for, idet fugerne ellers vil åbne sig; af særlig betydning er lodning for vandbrønde.

Frostfri dybde og dræning

Frostfri dybde er den dybde under jordoverfladen fundamenterne skal føres ned til for at opskydninger med normal sikkerhed kan undgås; Bygningsreglementet foreskriver 0,9 m. Ved udgravning for garager beliggende under huset, må man ikke glemme, at også fra garagens bund skal man videre ned i frostfri dybde. Når man, efter at funderingerne er udført, fylder skakten til, bør man passe på, at dette ikke sker med materialer, der kan forårsage frostopskydninger.
For at hindre regnvand og smeltevand i at trænge ind i bygningen eller dennes fundamenter udføres en passende dræning; man kan dræne ved at grave grøfter eller ved at nedlægge rør med kapillarbrydende materialer, dvs. ikke vandsugende, ovenover. Dræning ved hjælp af åbne grøfter er ofte den billigste metode, men har den fejl, at grøfterne tager megen plads; bredden bliver for så lille en dybde som 1,0 m ca. 2,1 m.

Tre murerfirmaer fra 4200 Slagelse

Villy Nielsen & Søn A/S
Dalsvinget 3
4200 Slagelse
CVR: 19046206
www.villynielsen.dk
Murer- og Kloakmester S. Priesso
Sofievej 3
4200 Slagelse
CVR: 31427509
www.murer-s-priess.dk
Slagelse Tømrer Firma
Rådhuspladsen 3
4200 Slagelse
CVR: 33213557
www.s-tf.dk