Murer Bjerringbro

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Bjerringbro
  • Bestil optimale tilbud fra robuste murere
  • Billig murer - Lad os lave det hårde arbejde

Vi dækker også disse
veje i Bjerringbro

Aaboulevarden
Pilekrattet
Gl. Viskumvej
Vesterbro
Bakkestien
Stendiget
Mølleengen
Nørrevænget
Solvej
Skovbakkevej
Østergårdsvej
Bakkedraget
Bredholt
Tyttebærvej
Skibelundvej
Enghavevej
Koglestrædet
Stentoften
Tange Skovvej
Mosevej

Murer Bjerringbro. Erfarne murermestre giver 3 tilbud

Vi leverer 3 gratis 1. klasses murertilbud til dig fra velrenommerede og energiske murere i Bjerringbro. Tidligere havde mange håndværkere en alt for høj pris men det har internettet i dag heldigvis lavet om på. I dag bestiller man ganske enkelt her på 3murertilbud.nu 3 knaldgode murer tilbud og får en favorabel pris på mureropgaven.
Råmaterialerne til porebetonblokke og andre porebetonprodukter er cement, brændt kalk, kvartssand, aluminiumspulver og eventuelt flyveaske. I nogle tilfælde anvendes desuden hydratkalk og eventuelt en række tilsætningsstoffer. Kvartssandet formales på store rørmøller til en finhed, der svarer til cements.
Vigtigst ved flyveasken er dens finhed (større end cements), indholdet af reaktionsdygtigt kiselsyre samt aluminiumoxid og ferrioxid. Materialernes meget store finhed er nødvendig for den kemiske proces og for den færdige porebetons ensartede struktur.

Ilægning af fugtspærre

Til fugtisolering skal der anvendes murpap PF2000 eller en anden egnet fugtspærre med tilsvarende egenskaber. Fugtspærren ilægges følgende steder:
- Mellem fundament og vægkonstruktioner for at forhindre, at der opsuges fugt fra fundament til væg.
- I hulmure, så fugt ikke vandrer fra formur til bagmur. Fx over vinduer og døre.
- Under sålbænk samt under rem og over bærende teglbiælke. Fugtspærren sikrer, at indtrængende vand fra fx slagregn ledes ud i stedet for at blive optaget i bagmuren.
- Omkring søjler.
- I nogle tilfælde oven på terrændæk. Fugtspærren forhindrer her, at fugt fra et byggefugtigt betonlag suges op i de dele af gulvkonstuktionen, som ikke kan tåle fugt, fx et trægulv.

Fugtisolering af fundament

Man skal lægge fugtspærre på fundamentet i hele murens bredde, inden man begynder at mure bagmuren. Fugtspærren sikrer, at der ikke trænger fugt fra fundamentet op i murværket. Samlingerne klæbes. Der skal være et overlæg på mindst 10 cm for at være sikker på, at fugtspærren holder fugten ude.
Sokkelpuds skal afsluttes i højde med fugtspærren. Sokkelpudsen må ikke føres omkring fugtspærren, for så risikerer man, at der sker en fugtvandring op gennem sokkelpudsen til murværket. Sokkelpudsen må dermed heller ikke føres op til undersiden af nederste skifte. Det er der følgende grunde til:
- Bevægelser i murværket, fx på grund af temperaturudsving, vil overføres til sokkelpudsen, som ødelægges.
- Man kan risikere en ophobning af vand på indersiden af sokkelpudsen. Vandophobningen kan resultere i frostsprængning af det nederste skifte.

Udvalgte murerfirmaer fra 8850 Bjerringbro

Juel Ditlefsen & Nielsen A/S
Busbjergvej 61
8850 Bjerringbro
CVR: 26928516
www.jdnbyg.dk
Murefirmaet Laursen
Husbondvej 65 A
8850 Bjerringbro
CVR: 29831203
www.murerfirmaet-laursen.dk
B A Byg
Tingstedvej 36
8850 Bjerringbro
CVR: 17982931
Tlf. 86686142