Murer Vordingborg

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Vordingborg
  • Du får kun tilbud fra lokale murermestre
  • Billig murer - Undgå ubehagelige overraskelser

Eksempler på
vejnavne i 4760

Hejrevej
Heibergsvej
Favnevej
Berberisvej
Færgegaardsvej
Florke Strandvej
Bjergemarken
Harestien
Goldschmidtsvej
Blommevej
Agertoften
Falunvej
Bjørnevænget
Engvej
Amaliehaven
Fyrrestien
Egevej
Bymandsstræde
Carl Plougs Vej
Const Hansens Vej

Murer Vordingborg. Vi leverer 3 gratis murertilbud

Vore murermestre i Vordingborg sætter gerne et superstærkt tilbud sammen til dig på alle typer af mureropgaver. Du opretter opgaven helt gratis her på 3murertilbud.nu og får i løbet af kort tid 3 bæredygtige murer tilbud. Brug få minutter i tekstskemaet og oplys om dit murerarbejde - så finder vi 3 superb tilbud.
Når man skal blande beton, skal man bruge helt rent vand (drikkevand). Er vandet ikke rent, kan det resultere i, at betonen ikke får den styrke, man havde regnet med. Urent vand kan også give misfarvninger af betonen. Vands absolutte densitet er 1.000 kg pr. m3. Dvs. 1.000 liter vand vejer 1.000 kg og 1 liter vand vejer 1 kg.
Når man blander cement med vand, får man cementpasta. Cementpasta kaldes også cementgel og cementvælling. Så snart cement og vand er blandet, begynder cementpastaen at hærdne. Under hærdningen sker der en kemisk proces, hvor der udvikles varme.

Kældervæg af betonhulsten

Udgravning, grundplade og dræning udføres som for betonmure. Ved forpladens placering tages dog hensyn til skiftegangen, således at denne afpasses efter kældervæggens overkant. Med parallelblokke bliver hvert skift 200 mm. Er fodpladen for højt eller for lavt liggende, betaler det sig at støbe et betonunderlag, således at skiftegangen passer.
Fugtisolering af kældervæggens yderside udføres ved strygning med asfalt. Der bør dog først berappes med cementmørtel (berapning er et tyndt lag mørtel, der jævnes med kalkkost mens det er vådt). Over jorden glittes overfladen; denne overflade skal være trukket lidt tilbage 2-3 cm i forhold til ydervæggens overflade.
Det betyder, at betonhulstenenes overflade skal trækkes 5 cm tilbage for ydervæggens overflade. Man bør påse, at større sten og lignende ikke beskadiger isoleringen. Opfyldning tidligst 14 dage efter kældermurens færdiggørelse.

Forskellige asfalt- og papkvaliteter

Tagelementer lægges nøjagtigt med de overragende ender over langvæggene. Ved monteringen af taget må væggene afstives, tagpladerne forankres med rundjern 6 mm. Jernet slås et lille stykke ned i pladen, og der fyldes ud med cementmørtel. Reparationsmørtelen må være helt tør.
Først stryges med koldflydende asfaltemulsion og derefter limes et lag underlagspap i varm asfalt, og her på atter i varm asfalt en god tagpap, for hvilken der sædvanligvis garanteres i 10 år. Pap rulles ud i garagens længderetning, og der begyndes fra den lave side.
De førende tagpapfabrikker giver gerne udførlige oplysninger om de forskellige asfalt- og papkvaliteter. Når garagen er opstillet, kan den indvendig have væggene stående ubehandlede, men udvendig pudset på normal vis med cementmørtel 1:3, puds med bastardmørtel eller murcementmørtel.

Arbejdsvillige murerfirmaer fra postnummer 4760

CN Håndværk
Kastrupvej 25
4760 Vordingborg
CVR: 28922698
www.cnhaandvaerk.dk
Arne og Lasse Rasmussen
Bryggervangen 7
4760 Vordingborg
CVR: 27675336
www.arneoglasse.dk
Helge Jørgen Mortensen ApS
Kastrupvej 1
4760 Vordingborg
CVR: 29214999
www.hjm-aps.dk