Murer Sydhavnen

  • Få gratis tre tilbud på murer Sydhavnen
  • Du får kun tilbud fra certificerede murermestre
  • Billig murer - Få den bedste pris nu

Veje 2450 Sydhavnen

Teglholm Allé
Unavngiven Gade 2 Ke
Flydedokken
Ernie Wilkins Vej
Peter Holms Vej
Lone Kellermanns Vej
Sydhavns Plads
Pilestykket
Wagnersvej
Teglholm Tværvej
Energiporten
Skibbroen
Haydnsvej
Gustav Bangs Gade
Otto Brandenburgs Vej
Glucksvej
Otto Busses Vej
Hørdumsgade
Tranehavegård
Oscar Pettifords Vej

Murer Sydhavnen. Få 3 skræddersyede gratis murertilbud

Vi finder gratis 3 enestående murertilbud i Sydhavnen fra kvalitetsbevidste murerfirmaer. Send din mureropgave ind til os på 3murertilbud.nu med det samme og få leveret 3 fantastiske murer tilbud fra lokale murerfirmaer i Sydhavnen på et par dage. Vælg et af tilbuddene og få ca 31 pct. i rabat på din mureropgave.
Kvartstenspilastre springer en kvart sten frem i forhold til hovedmuren. Kvartstenspilastre bindes altid ind i hovedmuren ved hjælp af gering. Husk altid, at hovedmuren lægges ud uden hensyntagen til pilastrene, og først derefter tager man stilling til, hvordan pilastrene skal indgå i forbandtet.
Da pilastre i dag mest anvendes som dekoration i facaden, forekommer de i 1/2-stensmure og skalmure. Men reglerne er de samme som for alle øvrige murtykkelser. En lisén er en flad retkantet pille på muren. Den begynder på husets fundament og slutter under taget.

Fremgangsmåde ved isolering af ydervæg

Gipsplader anvendes i 13 mm tykkelse, 90 cm bredde og i en længde, der nogenlunde svarer til afstanden fra gulv til loft. Hertil kommer de øvrige materialer som dampspærretape, hæfteklammer, plastisk fugemasse, gipsspartelpulver, sparteltape, 22/55 mm søm og gipspladeskruer.
Sidder der stikkontakter, lampeudtag eller telefonstik på væggen, må man først få fat i henholdsvis elektrikeren og telefonselskabet for at få afmonteret installationerne. Begynd med at fjerne fodpanelet langs væggen.
Opsæt et skelet af 48 mm brede og 45, 70 eller 75 mm tykke lægter i en afstand fra bagvæggen svarende til tykkelsen af det første lag isolering. Start med de to lodrette lægter ude i siderne. Vil de ikke bide fast med skruer og plugs, kan man i stedet anvende Fischer karmdyvler S-RS. Monter derefter de vandrette lægter langs gulv og loft (fodrem og toprem).

Isoleringsarbejde på ydervægge

Man indleder isoleringsarbejdet med at bygge et lægteskelet af ca. 40-50 mm brede lægter. Skelettet skal opføres, så det passer til den efterfølgende beklædning med gipsplader. Samtidig skal afstanden mellem de lodrette lægter helst svare til bredden af de almindelige mineralulds-batts.
Den mest effektive isolering opnår du ved at montere to lag mindst 5 cm tykke mineralulds-batts, hvor lagene er forskudt fra hinanden. Det bageste lag, der også kan være 7,5 eller 10 cm tykt, bestemmer lægteskelettets afstand fra bagvæggen.
Er der monteret dampspærre i den eksisterende ydervæg, må man kun efterisolere med højst halvdelen af den bestående isoleringstykkelse. l modsat fald skal den gamle dampspærre først fjernes. Begynd med at foretage en opmåling af væggen for at konstatere, hvor mange meter lægter, dampspærre samt mængder af mineraluld og gipsplader man skal bruge.

Sydhavnen murerfirmaer eksempler:

K.C. Murer & Servicefirma
Rubinsteinsvej 50
2450 København SV
CVR: 31219132
www.kcmurer.dk
Michael Petersen ApS
Otto Busses Vej 5 A
2450 København SV
CVR: 26646804
www.murer-toemrer.dk
Bygibyen ApS
Spontinisvej 26 A
2450 København SV
CVR: 37682411