Murer Hellerup

  • Få tre gratis tilbud på murer Hellerup
  • Du får kun tilbud fra erfarne murere
  • Billig murer - Spar let op til 21 procent

Postnummer 2900
vejnavne

A N Hansens Alle
Mylius Erichsens Alle
Marievej
Ellebakken
Callisensvej
Lyngbyvej
Baunegårdsvej
Lille Strandvej
Hans Bekkevolds Alle
Henningsens Alle
Bernstorffsvej
Major Anders Lassens Vej
Frimodtsvej
Heslegårdsvej
Grumstrupsvej
Dyssebakken
Ellemosevej
Helleruplund Alle
Hellerupgårdvej
Egetoften

Murer Hellerup. Vi skaffer dig 3 flotte tilbud - gratis!

Har du en mureropgave i Hellerup, du gerne vil have professionel hjælp til, så brug vores gratis murertjeneste 3murertilbud.nu. Vi finder hurtigt 3 seriøse murer tilbud. Det eneste du skal, er at indtaste mureropgaven i tilbudsskemaet og indsendte det til os. Så får du gratis 3 populære tilbud og sparer omkring 25% på murerregningen.
Understøtninger af tegloverliggere må som hovedregel først fjernes, når mørtlen i teglbjælken er hærdnet. Det vil sige tidligst efter 28 døgn. Forsøg på Teknologisk Institut, Murværk, har vist, at 50 % af mørtels trykstyrke opnås efter ca. 3 døgn, og at 50 % af vedhæftningsstyrken opnås efter ca. 7 døgn. Dette gælder:
- Hvis opmurings- og hærdningstemperaturen ligger i intervallet 5-20 °C.
- For mørtler, hvis cementindhold ligger i intervallet KC 50/50/700 til KC 20/80/550.
For teglbjælker vil det være vedhæftningsstyrken, der er afgørende for, hvornår understøtninger kan fjernes.

En mørtelblanding

En mørtel består af sand og et eller flere bindemidler af kalk og/eller cement. I gamle huse ser man overvejende mørtler af såkaldt bakkesand, dvs. hentet i en grusgrav. Materialer herfra har en karakteristisk varm farve pga. lidt lerindhold og så består de af mange forskellige kornstørrelser med ujævne faconer.
Man sorterer materialet ved sigtning og blander det på ny for at få sand med bestemte maksimale kornstørrelser og dermed mørtler af forskellig grovhed. Mørtler, som kan bruges til opmuring, fugning, pudsning og tagarbejder.
Fra omkring 1900, da cement vandt udbredelse, brugte man efterhånden også mørtler af sømaterialer, altså sand fra hav og strand, idet den stærke cement kunne binde de mere ensartede og rundslebne sandkorn sammen. Der laves også mørtler med blandinger af bakke- og sømaterialer, og alle mulige kombinationer af materialer og bindemidler.

Cement og beton

Mens cement faktisk ikke har øget den samlede kvalitet i mørtler, så har den muliggjort betonstøbning. Beton erstattede de tidligere byggemetoder ved huses funderinger. Kampestensfundamenter og grundmuringer forsvandt ret hurtigt efter 1900 og blev til betonstøbte fundamenter, solide kældre og kældergulve.
Vådrum i form af mere og mere indbydende badeværelser, bryggerser og lignende tog form i småhuse og villaer, og cementblandinger med sten og grus, og endda marmorral til terrazzo, blev et stort fremskridt for vandtætte gulve med afløb.
Nok er cement et fremmedelement i de fleste gode mørtler til ældre huse men der er dog en undtagelse. Det er mørtel til pudslag på murværk under jord. En ren cementmørtel har en ret høj tæthed og er velegnet på gamle kældervægges side imod jord, hvor der er gravet op for at lave fugtsikring og måske isolering fra ydersiden.

Tre murerfirmaer i postnummer 2900

Hogu Murerfirma
Rebekkavej 23
2900 Hellerup
CVR: 50208850
www.hogu.dk
Nyegaard Totalentreprise Ivs
Strandvejen 110 A
2900 Hellerup
CVR: 36975776
Tlf. 42717510
Safi Maling Aps
Rymarksvej 63, 2. th.
2900 Hellerup
CVR: 36968346
www.facebook.com/SafiMalingAps