Murer Ebeltoft

  • Få gratis 3 tilbud på murer Ebeltoft
  • Du får kun tilbud fra kvalitetssikrede murermestre
  • Billig murer - Vi har altid åbent

Lokale vejnavne
Ebeltoft

Granvej
Nøruplund Tværvej
Mejeribakken
Planetvej
Møllestien
Julius Kajus Vej
Grævlingevej
Møllebækvej
Døvnældevej
Julivej
Langdalsvej
Irisvej
Høgevej
Kaprifolievej
Nørrealle
Begoniavej
Kølbakken
Fyrreslugten
Kærvej
Krypten

Murer Ebeltoft - Få 3 gratis tilbud på en lokal murer

Uanset om du skal have bygge nyt eller renovere, er det en god idé at have mureren med i projektet tidligt i planlægningen. Så undgå du de værste fejl i planlægningen og sparer sandsynligvis mange penge på murerarbejdet. Fejl som opdages senere, koste mange penge at få rettet. Få derfor i dag 3 uimodståelige murer tilbud her.
Bindemidlet i hydraulisk kalkmørtel (Kh-mørtel) er hydraulisk kalk. Tilslagsmidlet er overvejende sand. Kh-mørtel blandes, når intet andet er nævnt, med sand i forholdet l del hydraulisk kalk + 3 dele sand. Ren hydraulisk kalkmørtel er velegnet til udvendige arbejder, tagsten til henmuring samt til sokkelpuds.
Kh-mørtler hærdner principielt på samme måde som cementfattige KC-mørtler og kan derfor sidestilles med disse. Den væsentligste forskel er, at hydraulisk mørtel er lidt længere om at størkne end almindelig cement. Kh-mørtel kan derfor lagres lidt længere end KC-mørtel uden at tage skade.

Nivellering i byggeriet

Nivellering anvendes ved alle bygge- og anlægsarbejder. Som murer skal man bl.a. bruge nivellering i forbindelse med afsætning af fundamenter og gulve. Hvad er nivellering? At nivellere betyder at udjævne forskelle. Udtrykket bruges mest i entreprenørbranchen i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver.
Når man nivellerer, måler man et terræns forskellige højder i forhold til hinanden. Det er vigtigt, at alle højder i et byggeri passer sammen, ellers bliver byggeriet skævt.
Begrebet kote bruges i forbindelse med nivellering. På en byggeplads taler man om koter i stedet for højder. En kote er en højde, som er målt lodret. Hvis man fx måler fra gulvet og op til et bords overkant, så har man en kote. Koten = afstanden fra gulvet op til bordets overkant.

Koter og højdefikspunkter

Alle koter uden fortegn regnes derfor som positive. Ved almindelige bvggeprojekter er det som regel ikke nødvendigt at bruge DVR90. Her vælger man typisk det laveste punkt på terrænet som udgangspunkt, og efterfølgende angiver man de andre koter i forhold til det punkt.
Bygger man efter DVR90, betegnes koterne absolutte koter. Bygger man ikke efter DVR90 betegnes koterne relative koter. Rundt i hele Danmark kan man finde højdefikspunkter. Højdefikspunkter er faste og stabile punkter i terrænet. Punkterne er markeret med et indstøbt anker.
Isolering kan være fremstillet af mange forskellige materialer. Fælles for materialerne er, at de er meget lette. Isoleringsmaterialer skal lede varme så dårligt som muligt. Der findes mange isoleringstyper på det danske marked, fx glasuld, stenuld, polystyren (flamingo) og papiruld.

Ebeltoft murerfirmaer eksempel:

Tømrerfirma Thorkil Brouer A/S
Martin Hansens Vej 5
8400 Ebeltoft
CVR: 26254205
www.th-brouer-as.dk
Murerfirmaet Niels Erik Petersen
Skelkløften 6
8400 Ebeltoft
CVR: 29233578
www.murerfirmaet-ne-petersen.dk
Entreprisebilen
Molsvej 99
8400 Ebeltoft
CVR: 36160241
Tlf. 27832425