Murer Als

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Als
  • Modtag fordelagtige tilbud fra potentielle murermestre
  • Billig murer - Udfyld formularen her

Postnummer 6430
vejnavne

Stærbækvej
Sølspang
Stadionvej
Rypevej
Slotsmosevej
Vikkebjergvej
Solbækvej
Vestervej
Skadborggaard
Sjellerup Grusvej
Østerhaven
Tangsholmvej
Ugebjergvej
Tværvej
Spireavej
Vestermøllevej
Stolbro Gade
Smedegade
Studievej
Rytterhaven

Murer Als. Udfyld skemaet nu og få 3 gratis tilbud

Skal du bruge en veletableret og fleksibel murer på Als, har du valgt helt rigtigt. På murertjenesten 3murertilbud.nu finder vi 3 hammerfede godkendte murer tilbud. Vi samarbejder med certificerede godkendte murerfirmaer på Als, der laver kvalitetsarbejde. Få udført dit malerarbejde professionelt og billigt ved at bestille 3 rare tilbud.
Et tag af tegl er smukt og vedbliver at være det år efter år. Men med tiden slides tagstenene tynde, så de mister en del af deres styrke, bliver sprøde og kan revne. l så fald bør de hurtigst muligt udskiftes for at undgå utætheder og dermed våde lofter.
Opsnøring og praktisk konstruktion af kurvehanksbue: Ved inddeling af buens enkelte skifter er den letteste arbejdsmetode at udlægge den tildannede fladt ned på gulvet, derefter stille stenene op langs skivens kant, og inddele og tegne på skivens kant. Det er præcis den samme metode som ved konstruktion af en segmentbue.

Vingetagsten til lette tag

Vingetagsten er nok den sten, der giver det mest elegante og synsmæssigt letteste tag. Stenens overside danner en hel glat bue, der fungerer som afløb for regnvandet, og to af dens hjørner er skåret af, så man kan støde stenene tæt sammen, uden at der kommer to ekstra lag sten i hjørnestødene.
Langs stenens ene side løber vingen, der lukker tæt ned over nabostenen og giver en rimelig god tætning. Forbruget af vingetegl er typisk 12,5-18 sten pr. kvadratmeter tag, og vejer 39-46 kg. 5-vingetagstenen har en dobbelt bølgeprofil og fungerer på samme måde som vingetagstenen.
Til gengæld har den en større dækevne, så der kun skal bruges 10,5 sten pr. kvadratmeter. svarende til en vægt på 37 kg. Falstagstenen er forsynet med et system af false på langs og tværs, så stenene kan gå i indgreb med hinanden og danne mere tætte samlinger.

Projektbeskrivelse

Inden man påbegynder større renoveringsarbejder, er det i mange tilfælde - og ofte på baggrund af en tilstandsrapport - nødvendigt at udarbejde en projektbeskrivelse med tilhørende tegninger. Projektet skal tage højde for:
  • Lastpåvirkninger på bygningskonstruktioner. Kan bjælker og vægge fx bære, hvis der indrettes en ny lejlighed i en tom tagetage?
  • Mekaniske påvirkninger på materialer og bygningsdele, fx rystelser fra maskiner.
  • Hvad bygningen skal anvendes til efter renoveringen.
  • Hvilke krav bygningsreglementet stiller til projektet.
  • Om der er særlige myndighedskrav.
  • Hvordan bygningen bliver udsat for vejr og vind.

Udvalgte murerfirmaer i 6430 Als

Murermester Leo Franson
Stenholt 2
6430 Nordborg
CVR: 36654929
www.murer-leofranson.dk
KHP Byg Knud Hedegaard
Søndergade 13
6430 Nordborg
CVR: 72043928
www.khpbyg.dk
B. S. Murer
Dyssevænget 34
6430 Nordborg
CVR: 38896954
www.briansmurer.dk