Murer Virum

  • Få gratis 3 tilbud på murer Virum
  • Bestil aktuelle tilbud fra arbejdsvillige murerfirmaer
  • Billig murer - Gør som mange andre gør

Lokale vejnavne
Virum

Bygdevej
Brovænget
Kongsbjergvej
Hjertebjergvej
L.F.Cortzens Vej
Baneledet
Hybenvej
Digevej
Berberisvænget
Hasselvej
Bredesvinget
Geelskovparken
Klavs Nebs Vej
Bernhard Olsens Vej
Floradalen
Johan Jepsens Vej
Egholmsvej
Kongsvænget
Kongedalen
Kaplevej

Murer Virum. Få gratis 3 favorable lokale murertilbud

Du er kommet til den helt rigtige side, hvis du skal bruge en murer i Virum. Her på murerservicen 3murertilbud.nu kan du superlet bestille 3 reelle murertilbud fra lokale murermestre - absolut gratis. Det er svært at finde en pålidelig murer selv, så slip for besværet ved at overlade det til os. Den nemme løsning er at få 3 murer tilbud her!
Tegloverliggere kaldes også ståltegl. En tegloverligger er ikke i sig selv bærende, men skal sammenmures til minimum 3 skifter for at blive bærende. Vederlaget er i dette tilfælde vandret og skal være minimum 1/2 sten i hver side. I opmuringsperioden skal teglbjælken understøttes, så den ikke buer ned.
Understøtningen må ikke fjernes, før bjælken er færdighærdnet. Historisk er bjælker et produkt af betonteknologi og 1960ernes skalmuringsbyggeri. Det finder man ud af på baggrund af de påvirkninger og belastninger, bygningen udsættes for. Kravene i DS/INF 167 skal opfyldes.

Håndfremstillede teglsten

Teglproduktionen har som næsten alle andre former for drift undergået store forandringer gennem 1900-tallet. De håndfremstillede sten er borte fra normalsortimentet og det kan være vanskeligt at finde sten, der visuelt falder godt ind i en eksisterende mur.
Alene nye stens manglende patina får dem til at skille sig ud meget længe, men også stenenes struktur og stoflighed afslører dem. Der findes dog en vis spredning i filosofien hos de tilbageværende danske teglværker og det betaler sig at opsøge værkernes egne råd om, hvordan den enkelte opgave løses bedst muligt.
Det gøres eventuelt ved at overlade dem en hel sten fra det eksisterende murværk. Som i mange andre sager om ældre huse, kan genbrugsmaterialer være en fortrinlig løsning, da det ofte kun er en mindre mængde sten, man står og mangler til en reparation.

Natursten som byggemateriale

Store mark- og søsten, hovedsagelig af granit, har været brugt gennem mange århundreder til fundamenter i danske huse - små som store. Det var først, da fremstillingen af beton var en realitet omkring 1900, at kanipestenene efterhånden blev trængt tilbage fra fundamenter, grundmuringer og sokler.
Større bygningsdele af tildannede natursten kendes også i Danmark langt tilbage i tiden, men da ofte af importeret eller bornholmsk klippe. Der kan være tale om trappesten, muroverliggere i dørhuller, sokkelelementer, gesimser eller facadebeklædning, endda med egentlig udhugget ornamentik.
Der findes stadig stenhuggere herhjemme, som har specialiseret sig i at kopiere nedbrudte stenpartier til restaureringer. Det er dog sjældent småhuse og private villaer, som er aftagere af stenhuggernes arbejder, men behovet for en ny sålbænk eller lignende med lidt pynt på forekommer.

Tilfældige murerfirmaer i 2830 Virum

Alt-byg Virum
Frederiksdalsvej 33
2830 Virum
CVR: 10579406
www.altbygvirum.dk
Pimo Murerfirma ApS
Peder Godskes Vej 21
2830 Virum
CVR: 77437215
www.pimo-murerfirma.dk
Murermesteren ApS
Furesø Parkvej 8
2830 Virum
CVR: 37370037
Tlf. 40637760