Murer Søborg

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Søborg
  • Du får kun tilbud fra faguddannede murerfirmaer
  • Billig murer - Indtast din opgave på mindre end 6 min.

Eksempler på
Søborg vejnavne

Kagsåbrinken
Mosekrogen
Høje Gladsaxe
Kålmarken
Gustav Wieds Vej
Erik Bøghs Alle
Alsikemarken
Gustav Esmanns Alle
Lavetten
Nordahl Griegs Vej
Chr. Jensens Vej
Novembervej
Dickens Alle
Mårvænget
Kildekrogen
Kiplings Alle
Jacob Bulls Alle
Isbanevej
Mars Alle
Magle Torv

Spar mange penge (26 %) på en billig murer i Søborg

Her på hjemmesiden kan du supernemt og absolut gratis indhente 3 sammenlignelige murertilbud. Indsend sin mureropagve på få minutter og bliv ringet op af murerfirmaer fra Søborg og Gladsaxe. Husk at denne murerservice er fuldstændig gratis og du får kun tilbud fra allerede godkendte murerfirmaer - så er der garanti for et godt resultat.
Den præfabrikerede overligger placeres og indmures med det antal overliggende skifter mursten og med den mørteltype, som fremgår af projektmaterialet. Ved belastning på en bjælke opstår der et tryk i oversiden og et træk i undersiden. Trækket optages i tegloverliggerens armering.
Derfor er optagelse af lodrette kræfter og overførsel af vandrette kræfter kun aktuelt for hule mure med trådbindere. I en hulmurskonstruktion optages de lodrette kræfter oftest af bagmuren, men det er op til rådgiverne at anvise, om det skal være løsningen.

Hydratkalk og stampet kalk

Af samme råstof som udgangspunktet for kulekalk, men knust til pulver og tørlæsket - dvs. tilsat vand i ringe mængde, så kalken virker tør. Hjemmehåndværkeren vil sjældent stifte bekendtskab med hydratkalk som det rene produkt men derimod i de mørtler, man kan købe halvfærdigt blandede og fugtige i plastposer med navne som strandmørtel og bakkemørtel.
Forhandles ligesom lagret kulekalk i store spande og minder til forveksling om den. Stampet kalk er dog blevet findelt mekanisk og ikke ved langtidslagring. Den bruges til kalkning af facader, og da den er billigere end kulekalken, har den været flittigt anvendt ikke mindst i landbruget. Det nykalkede resultat er ganske glimrende, men pga. kalkens manglende lagring og dermed grovere partikler, har stampet kalk ikke den styrke og vedhæftningsevne, som kulekalken opviser. Den har derfor også en temmelig tydelig afsmitning ved berøring.

Mørtelblandinger med kulekalk

Kulekalk er det dyreste kalkprodukt, men stadig rørende billigt sammenlignet med enhver facademaling. Mørtelblandinger bliver dog temmelig dyre med kulekalk. hvis der er tale om større mængder.
Stampet kalk må tilskrives ansvaret for det lidt blakkede ry facadekalknings holdbarhed desværre har fået. Den er ganske vist billig men det nytter ikke meget, hvis kalkningen må foretages tre gange så hyppigt, som med lagret kulekalk. Det er bla. den samme tæthed, der gør cementholdig mørtel uegnet over jord med meget få undtagelser.
Den type tegl falder pænt ind i sammenhængen på de gamle huse. Til mindre reparationer opnår man dog det smukkeste resultat ved at finde nogle brugte, naturligt patinerede tegl.

Robuste murerfirmaer i postnr. 2860

Murermester Jannick Rasmussen
Søborghus alle 6
2860 Søborg
CVR: 34761035
www.murerskeen.dk
LCA Entreprise ApS
Tinghøjvej 3 A
2860 Søborg
CVR: 34490708
www.lca-ent.dk
Prenor A/S
Telefonvej 6
2860 Søborg
CVR: 28113072
www.prenor.dk