Murer Hundested

  • Få to-tre gratis tilbud på murer Hundested
  • Find ekstraordinære tilbud fra velrenommerede murerfirmaer
  • Billig murer - Find certificerede firmaer i dag

Lokale veje
Hundested

Hvedemarken
Følfodvej
Gl Kikhavnvej
Drosselvej
Duevej
Boikenvej
Engtoften
Højbjerggårdsvej
Guldsmedebakken
Dundasvej
Bonderosevej
Bøgelunden
Filippavej
Grævlingevej
Bakkestjernevej
Bjarnehøjvej
Bogfinkevej
Haldvejen
Havblik
Egernvej

Få 2-3 velegnede murer tilbud fra murere i Hundested

3murertilbud.nu er en fuldstændig gratis online murertjeneste, hvor du kan bestille tilbud på din mureropgave. De 3 supersolide murertilbud du modtager, er uforpligtende og du kan derfor selv beslutte, om du vil gøre brug af dem. Spar en masse tid og en masse penge - brug vores murertjeneste og få 3 murer tilbud i dag.
Skorstene på småhuse af den alder, der her er tale om, har været i brug i mange år og har afledt røggasser fra fast brændsel som træ og koks samt fra fyringsolie i de senere årtier. Især røgen fra det fossile brændsel indeholder svovlforbindelser.
Vil man bedre på sådan en skorstens funktion, undgå løbesod og beskytte skorstenspiben mod syre, er det en god idé at få indbygget en isolerende kerne i den gamle skorsten. Den bygges sammen af nogle rørstykker af et brandfast, luftfyldt materiale af kunststen, og dens funktion er hovedsagelig at øge skorstenstemperaturen.

Husets mest udsatte murværk

Den traditionelle, murede skorstens synlige del er for det meste placeret højest på huset - midt på tagryggen. Den har en sokkel, som rager lidt ud over de tilstødende vingetagsten, og en mørtelfuge lukker overgangen mellem sokkeltegl og tagsten.
Tætningen kan dog også være gjort med en zinkinddækning og en blyvinge, der er formet efter tagets bølger, men det er ikke helt så smuk en løsning. Under opmuring af piben er der i nogle af skifterne foretaget spring eller udkragninger, som danner fine bånd og gesimser på pibens murværk.
Disse detaljer tjener udelukkende til at forskønne skorstenspiben, og har ingen funktionel betydning. Ved større istandsættelser, hvor dele af piben må mures om, bør den oprindelige form, sokkel, bånd og gesims kopieres.

Formål med valitetssikring

For entreprenøren, fx murerfirmaet, er der indlysende fordele ved at levere arbejde af en høj kvalitet:
- Når arbejdet ikke skal laves om, bliver overskuddet større.
- Hvis bygherren er tilfreds, vælger han gerne murermesteren til sin næste byggeopgave eller anbefaler ham til andre.
Statslige byggerier: Hvis staten er bygherre eller giver penge (statsstøtte) til byggeriet, er det lovpligtigt at kvalitetssikre. Mange private bygherrer stiller dog også krav om, at deres byggeri sikres efter de samme regler som statslige byggerier.
Kontrolplanen og de tilhørende kontrolskemaer kan man med fordel samle i en kvalitetssikringshåndbog. Håndbogen kan desuden indeholde tjeklister, dagbogsnotater, billeder af det udførte arbejde mv. Håndbogen er det vigtigste kvalitetssikringsværktøj. Den skal opbevares på byggepladsen og må bruges af alle byggeriets parter.

Lokale murerfirmaer fra postnr. 3390

Nordbyg ApS
Unovej 4
3390 Hundested
CVR: 28105320
www.nordbyg-aps.dk
Henrik Nielsen A/S
Frederiksværkvej 101
3390 Hundested
CVR: 21561347
www.hn-byg.dk
Lynge Byg ApS
Amtsvejen 22
3390 Hundested
CVR: 31598516
www.hojgaardnielsen.dk