Murer Måløv

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Måløv
  • Find 1. klasses tilbud fra faglærde murerfirmaer
  • Billig murer - Betal ikke for meget

Veje 2760 Måløv

Grønbjergvej
Bavnevolden
Søholmen
Tjæreborgvej
Møllemosen
Nørreled
Jørgen Andersensvej
Dyssemarken
Møllestykket
Hellevangen
Novo Nordisk Park
Baneskrænten
Damholmen
Moseholmen
Måløvvang
Jungshøjvej
Ulborgvej
Kratvej
Smørumvej
Vadsbjerg

Søger du dygtig murer i Måløv? Få 3 fleksible tilbud

Skal du have udført vandskuring, tagarbejde, opmuring, berapning eller andet murer arbejde i Måløv? Så indsend opgaven til murerportalen 3murertilbud.nu. På kort tid modtager du 3 optimale murer tilbud fra vores anerkendte partnere i Måløv. Bestil dine forrygende murertilbud allerede i dag så ikke du glemmer det.
Alle murværkskonstruktioner og konstruktionsdeles bæreevne og stabilitet skal beregnes. Dette gøres typisk af ingeniører. Hvis man har den nødvendige viden om beregning af lastpåvirkninger (vindlast, egenlast, nyttelast mv.), kan man med fordel brug it-programmet Murværksprojektering.
Programmet kan beregne alle former for belastninger af en muret konstruktion. Det kan også beregne antallet af trådbindere, og hvor de skal placeres. Når der er valgt materialer til murværket i forhold til eksponeringsklasse, skal ingeniøren finde ud af, hvilken af de tre konsekvensklasser (lav, normal og høj), murværket hører hjemme i.

Tag, tagrende og nedløbsrør

Hvor taget og dets eventuelle vindskeder skal hindre regn og sne i at trænge ind i boligen, har tagrender, nedløbsrør og regnbrønde til formål at lede vandet bort fra huset, så dets vægge og fundament ikke udsættes for vand- eller fugtskader. En utæthed i tagbeklædningen kan være svær at se udefra.
Til gengæld er den nem at få øje på indefra, når det indtrængende vand har dannet en dryppende skjold på stueloftet. På det tidspunkt er den første skade allerede sket. Loftets isolering, trækonstruktion og pudslag er blevet gennemvædet, så det skal have tid til at tørre fuldstændig, inden en reparation kan foretages.
Derfor er det vigtigt mindst en gang årligt at foretage en grundig inspektion af taget - både ud- og indvendig. På tegltage bør knækkede eller stærkt forvitrede tagsten udskiftes, ligesom løstsiddende eller manglende mørtel mellem stenene må erstattes med nye fuger.

Udskiftning af tagsten

Større udskiftninger af tagbelægningen er en opgave for fagfolk. Derimod vil man som husejer selv kunne foretage udskiftning af enkelte revnede tagsten eller tætne opståede utætheder mellem stenene. Men vær indstillet på, at reparationen oftest skal udføres både fra tagbeklædningens under- og overside.
Er taget beklædt med vingetagsten, vil de normalt være kittet sammen med mørtel fra undersiden, også kaldet understrygning. Ved udskiftning af en beskadiget sten bankes understrygningen omkring den og de overliggende sten ud, og en evt fastbinding af den beskadigede sten til lægterne på tagets inderside fjernes.
På ydersiden bankes derefter to kiler ind under de overliggende sten, så de hæves så meget, at den beskadigede sten kan løftes og trækkes ud. Skyd en sten ind på plads og fjern kilerne. Samtlige løse sten fastgøres på bagsiden til lægterne med bindetråd eller tagstensbindere.

Eksempler på murerfirmaer i 2760 Måløv

Murermester Madsen
Kærlodden 159
2760 Måløv
CVR: 29343624
Tlf. 31160195
Peters Facadesystemer Aps
Måløv Hovedgade 58 B
2760 Måløv
CVR: 36414677
Tlf. 20770406
Sand og Larsen Byg Aps
Måløv Byvej 229
2760 Måløv
CVR: 37156817
Tlf. 25761140