Murer Egedal

  • Få gratis tre tilbud på murer Egedal
  • Du får kun tilbud fra 1. klasses murere
  • Billig murer - Håndværksarbejde - spar tid og penge

Eksempler på veje
fra Egedal

Erantishaven
Råbroparken
Hegnskær
Edelgavevej
Nybølle Gadekærsvej
Bakkevej
Kong Knuds Park
Tvillingevej
Degnetoften
Valmuehaven
Margrethelund
Bastkær
Mosevej
Odderbjergvej
Klokkertoften
Rendevænget
Æblevangen
Nonnemosen
Rådhuslunden
Smørumvej

Find en murer i Egedal kommune med 3 gratis tilbud

På udbudsportalen 3murertilbud.nu får du perfekte tilbud på murerarbejde fra billige og bundsolide murerfirmaer i Egedal kommune. Indsend dine murerønsker få 3 superflotte tilbud på maksimalt 3 arbejdsdage. Det er 100 % gratis og du får 3 murertilbud, du kan se igennem og vælge det tilbud ud, du synes bedst om.
Klar til materialevalg Når man har foretaget en miljøvurdering, dvs. man har vurderet, hvilke indre og ydre miljøpåvirkninger dit murværk vil blive udsat for, og man har bestemt sit murværks eksponeringsklasse (på baggrund af miljøvurderingen), så kan man finde ud af, hvilke mursten og hvilke mørtler der opfylder de miljømæssige krav til opgaven.
Men inden man endeligt afgør, hvilken mursten og mørtel man skal vælge, skal man sikre sig, at de også lever op til belastningskravene. Man kan se, hvilken eksponeringsklasse en mursten er egnet til, på det tilhørende produktdatablad.

Sikker færden på taget

Når mange tage forsømmes indtil de første skader er opstået, har det sine naturlige forklaringer. At begive sig op på et stejlt tag er en opgave, der kræver den største forsigtighed. Stigen skal stilles, så den er stabil og uden at hvile mod tagrenden.
Metaltagrender risikere at bøje under belastningen fra en stige, og plasttagrender kan revne eller knuses - specielt i frostvejr. På huse med rejst tag (høj tagrejsning) placeres stigen, så den ligger parallelt med tagfladen. På den måde fordeles trykket jævnt over et større areal. Brug altid gummifodtøj og træd varsomt på tagbelægningen.
Tagarbejde bør altid henlægges til en dag med tørvejr. Et vådt tag med algebelægninger på nordsiden kan være glat som sæbe. Ved arbejder på den øverste del af taget kan man benytte en let lægtestige, der hænges fast over tagryggen. Som en ekstra sikkerhed bør man også have et tov om livet.

Tagarbejde og sikkerhed

Tovet holdes stramt til af en hjælper inden for tagvinduet. Er tagets hældning så lille, at det er muligt at gå på det, bør man kun træde de steder, hvor der ligger lægter under beklædningen. På et tegltag trædes midt på stenene.
Er der tale om en beklædning med bølgeeternit, er lægterne placeret der, hvor pladerne er skruet sammen. På helt flade tage, der typisk er bygget op af brædder eller træplader og beklædt med tagpap, er det nemmere og sikrere at bevæge sig rundt overalt - og i øvrigt også at udbedre eventuelle utætheder.
En mindre utæthed i et tegltag kan være svær at lokalisere, fordi den ikke altid sidder lige over fugtskjolden på boligens loft. Mange gange vil indtrængende nedbør løbe et stykke ned ad lægterne og ned af spærene på tagets inderside eller hen over loftets isoleringsmåtter, inden det trænger ned i den underliggende etage.

Få kontakt til de bedste murerfirmaer

Murermester Frank Kjeldsen
Kløvervej 4
2765 Smørum
CVR: 29675929
wp.frankkjeldsen.dk
Brdr. Theisen A/S
Rugvej 7
2765 Smørum
CVR: 26031265
www.brdr-theisen.dk
Murerspecialisterne Nørager & Nørager Aps
Smørum Nordre Gade 9
2765 Smørum
CVR: 35680861
www.noerager-noerager.dk