Murer Lystrup

 • Få gratis to-tre tilbud på murer Lystrup
 • Find brugbare tilbud fra 1. klasses murerfirmaer
 • Billig murer - Få dette bindende tilbud

Vi dækker også
postnummer 8520

Elsted Byvej
Lille Elstedvej
Bakkehældet
Kastanjehaven
Elmehaven
Engvangen
Lærkehaven
Bremårevej
Kildevældet
Møgelgårdsvej
Dannevang
Indelukket
Kjeldsbjergvej
Porsbakken
Slåenbakken
Brombærhaven
Lægårdsvej
Mølbakvej
Solbærhaven
Birkehaven

Få 3 gratis tilbud på murer i Lystrup. Opret opgaven nu!

Vil du spare dig for besværet med at kontakte murere for at få tilbud, så kan du med fordel benytte vores gratis online murerservice. Vi finder let 3 murere i Lystrup, der bor tæt på dig, og som meget gerne vil give et attraktivt solidt tilbud på opgaven. De kontakter dig selv, så I kan aftale de nærmere detajler om evt. et møde.
Jorden under et fundament skal som regel kunne modstå en vægt på 200 kN pr. m2 (kilo Newton pr. kvadratmeter), hvilket svarer til 20.000 kilo pr. m2. For et almindeligt fundament med en bredde på 407 mm må totalvægten på jordbunden maksimalt være 20.000 x 0,407: 8.140 kg pr. løbende meter.
For at få vægten (trykket) fra tag, ydermur og fundament jævnt fordelt på jorden under fundamentet og for at udligne evt. jordbundsforskelle (fx ler i den ene ende af grunden og sand i den anden) skal den nederste del af fundamentet bestå af udstøbt beton.

Støbning af betonfundament

Den udstøbte beton i jorden skal have mindst samme bredde som LECA-blokkene, der ligger ovenover. Blokkene skal desuden være understøttet hele vejen under blokbredden. Minimumsbredden på fundamentet afhænger af primært vægten, som fundamentet skal bære samt om der skal være kælder.
For at styrke betonen i fundamentet placeres der et antal armeringsjern i betonen. Antallet og placeringen af armeringsjern vil fremgå af tegningsmaterialet. Under ydervægge skal minimumshøjden på betonen være 300 mm. Under bærende indervægge skal betonen have en minimumshøjde på 200 mm.
Hvor det er hensigtsmæssigt, fx hvor fundamentet er fritstående under opførelsen, kan betonfundamentet alternativt udføres af fundablokke på et afretningslag af beton. Fundamenter udføres normalt som stribefundamenter eller som punktfundamenter.

Mørtel information

På et datablad kan stå oplysninger om:
 • Producentens navn
 • Produktionsdato
 • Mørteltype
 • Åbningstid
 • Blandingsforhold, trykstyrke og bøjningstrækstyrke
 • Vedhæftningsstyrke
 • Densitet
 • Holdbarhed

For receptmørtel, der fremstilles på byggepladsen af vådmørtel, er det yderst vigtigt, at man ved levering har fået oplysninger om:
 • Mørtlens kalkindhold i procent
 • Mørtlens vandindhold i procent
 • Mørtlens vådrumsvægt
Disse oplysninger er nødvendige for, at man kan blande mørtlen korrekt på byggepladsen.

Eksempler på murerfirmaer fra postnummer 8520

Aarhus Murer og Entreprenørforretning
Skæringvej 2
8520 Lystrup
CVR: 34995729
www.aarhusmurerogtomrer.dk
MK Byg ApS
Lille Elstedvej 13 C
8520 Lystrup
CVR: 28120478
www.mkbyg.com
Aarhus Murer & Tømrerforretning
Skæringvej 2
8520 Lystrup
CVR: 32891888
www.aarhusmurerogtomrer.dk