Murer Holte

  • Få tre gratis tilbud på murer Holte
  • Modtag fine tilbud fra effektive murermestre
  • Billig murer - Lad firmaerne konkurrere om din opgave

Vi dækker også
postnummer 2840

Kastanievej
Østre Paradisvej
Under Lindene
Hørsholm Kongevej
Toftevej
Søholmen
Vidnæsdal
Stevnsbovej
Rudekæret
Sofievej
Søllerødlund
Mosevej
Vestre Paradisvej
Nøddegangen
Malmmosevej
Struensee Alle
Søbrinken
Rudehøj Park
Ved Rudesø
Nordre Paradisvej

Murer Holte. Modtag 3 gratis tilbud på dit murerprojekt

Udfyld tekstformularen på seks minutter med en nogenlunde nøjagtig beskrivelse af, hvad det er for en mureropgave, du gerne vil have tilbud på. Her på sitet 3murertilbud.dk er vi Danmarksmestre i at formidle alle slags mureropgaver mellem private og certificerede murerfirmaer i Holte. Du kan spare 20 % med 3 murertilbud.
Teglbjælkers bæreevne skal fastlægges ved beregning. Beregningerne foretages typisk af et ingeniørfirma eller af producenten. Teglbjælker, der anvendes i facader, kan være udsat for vedvarende, relativt høj fugtighed. De teglbjælker skal derfor armeres med rustfast stål, så der ikke opstår korrosionsskader. Teglbjælker til bagmure og skillevægge armeres normalt med tentorstål eller kamstål. Længden af forspændte tegloverliggerere bør ikke overstige:
- 2,40 m for enkeltskiftes overliggere (svarende til 10 mursten).
- 4,00 m for dobbeltskiftes overliggere (svarende til 16,5 mursten).

Kalk og mørtel

Kalkprodukter har været bindemidlet i traditionelle mørtler gennem mange århundreder. Sammenlignet med nutidens cementholdige mørtler er kalkmørtler langt de svageste, men samtidig de smidigste og det er bl.a. den egenskab ved kalkmørtlerne, der betyder at cement er en uegnet erstatning ved arbejder på et gammelt hus.
Rene kalkmørtler kan i langt højere grad end cementholdige mørtler følge de sætninger og mikrobevægelser, som naturligt forekommer i gamle huse. Både som opmuringsmørtel og facadepuds, har rene kalkmørtler fortræffelige egenskaber.
I forhold til cementholdige mørtler kan kalkmørtlerne også transportere langt mere vanddamp og en kalkmørtelpudset facade med en afsluttende behandling af hvid eller indfarvet kalk er den ideelle ydermur i huse, der ikke er bygget til at spærre fugten inde i rummene.

Forskellige kalkprodukter

Da kalkprodukterne ikke er repræsenteret særlig godt hos de almindelige byggemarkeder, er der ikke så mange private hjemmehåndværkere, som kender til dem - det kniber endda efterhånden også i murerfaget. Til al held er der ikke knaphed på kalkvarerne.
De er ikke blevet sjældne eller utilgængelige, som så mange andre gode materialer fra fortiden. Det er blot ikke givet, at det lokale byggemarked fører dem. Udgangspunktet for produktion af danske kalkprodukter er den velkendte kalkundergrund, som findes i det meste af landet og endda afsløres for øjet ved nogle af vore smukke kystklinter.
De ældgamle aflejringer fra et ukendt urhav, er nu kendt som kalksten. Kalkstenen kan brydes og ophedes i ovne, hvorved den frigiver bundet kuldioxid. Herefter læskes kalken ved tilførsel af vand, som den optager og derved igen ændrer kemi.

Faguddannede murerfirmaer i postnummer 2840

Rudersdal Murerforretning Aps
Kongevejen 487 B
2840 Holte
CVR: 35243976
www.rudersdalmurerforretning.dk
Murermester Preben Sand
Dronninggårds Alle 101
2840 Holte
CVR: 19655741
www.murermestersand.dk
H. E. J. Murerentreprise A/S
Skovlytoften 3
2840 Holte
CVR: 26925665
www.hej-mur.dk