Murer Esbjerg

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Esbjerg
  • Bestil enestående tilbud fra certificerede murermestre
  • Billig murer - Det er fuldstændig gratis og uforpligtende

Eksempler på
Esbjerg vejnavne

Tinghøjs Alle
Jørgen Pedersens Vej
Mådevej
Rosenstien
Tordenskjoldsgade
Rosenvængets Alle
Strandbygade
Storegade
Vikingkaj
Mariagervej
Læsøgade
Thomsens Alle
Kingosvej
Horsensvej
Nyhavnsgade
Torvegade
Willemoesgade
Sahara
Skanderborgvej
Lunde Alle

Murer Esbjerg. Her får du 3 fantastiske tilbud - gratis

Her på 3murertilbud.nu får du hurtigt 3 gratis tilbud på murerarbejde i Esbjerg. Du kan gratis bruge vores murerserviceportal til at oprette din mureropgave. Når vi modtager opgaver, sender vi den videre til de murerfirmaer i Esbjerg området som vi vurderer tilat være de bedste til at løse netop din mureropgave. Få 3 murertilbud!
Betons trykstyrke angives i MPa (Megapascal), fx 35 MPa. Trykstyrken kan dog også opgives uden betegnelse som fx 35. Bl.a. betonværkerne opgiver trykstyrke uden betegnelse. M er forkortelse for mega, der betyder million. Pa er forkortelse for Pascal. Pascal er den enhed, man angiver tryk i.
Ved at undersøge eksponeringsklassen finder man ud af, hvilke krav der stilles til betonens styrke og holdbarhed. Eksponeringsklassen afhænger af det miljø, byggeriet opføres i. Der kan fx være tale om støbning i havmiliø som ved Storebæltsbroen, støbning mod jord eller støbning indendørs i tør luft.

Forskellige typer af tagsten

Tagsten fremstilles i mange former, formater og farver, ligesom deres overflade kan være glaseret eller uglaseret. Desuden kan man få betontagsten, der er indfarvet, så de ligner tegl. Skal man købe supplementsten er det nødvendigt både at kende typen og navnet på det teglværk, der har fremstillet dem.
Dets navn står som regel stemplet bagpå stenen. Der er nemlig mindre forskelle i størrelserne fra den ene producent til den anden. Findes værket ikke længere, må man efter udmåling af stenen finde et andet fabrikat, der svarer nogenlunde til, eller prøve at skaffe tilsvarende sten fra en nedrivning.
l så fald kan det betale sig at købe nogle ekstra tagsten til senere udskiftninger. En af de ældste og stadig meget populære typer er vingetagsten, der kom hertil fra Holland i 1600-tallet. På grund af sin buede form kan stenen gøres tynd og dermed lettere end andre typer.

Afbinding og hærdning

Betonen støbes i en form, forskalling, der er opbygget af plader eller brædder, og hvis overkant svarer til den færdige betonoverflade. Efter udstøbning skal betonen stampes, så den ikke indeholder luftfyldte huller, lunker, der kan medføre frostsprængninger.
Afhængig af, om man anvender plader og høvlede brædder eller ru brædder fås en glat eller ru overflade på betonen. Skal betonkonstruktionen have ekstra stor bæreevne, armerer man den med indstøbt rundjern eller galvaniseret tråd. Kort efter at udstøbningen er størknet afbinder betonen.
Derefter går der fra 3 dage i lunt vejr op til omkring 10 dage ved lavere temperatur til den er helt hærdet og dermed har opnået fuld styrke. Sørg for at holde den nystøbte beton tildækket med våde klude eller aviser, så udtørringen ikke sker for hurtig. Udstøbning bør aldrig foregå i frostvejr.

Find de bedste murerfirmaer

Murerfirmaet NMU
Lindholmvej 18
6700 Esbjerg
CVR: 39520745
www.murerfirmaet-nmu.dk
BK Murerfirma ApS
Murervej 8
6700 Esbjerg
CVR: 70709910
www.bk-murerfirma.dk
Jacobi Byg
Ingemanns Alle 98
6700 Esbjerg
CVR: 31553180
www.jacobibyg.dk