Murer Hillerød

  • Få 3 gratis tilbud på murer Hillerød
  • Modtag 1. klasses tilbud fra energiske murerfirmaer
  • Billig murer - Her får du tilbud fra faglærde firmaer

3400 Hillerød
vejnavne

Kollerødvej
Moseholmsvej
Overdrevsvejen
Hørbyvænget
Lærkebakken
Helsevej
Jensensvej
Kirkestien
Munkebuen
Høgevej
Nøddebjerget
Kirsebæralle
Kingosvej
Humlehaven
Møllerisvej
Milnersvej
Herluf Trollesvej
Kulsvier Huse
Langevang
Ibsensvej

Murer Hillerød ✔ Opret opgave ✔ Vælg 3 tilbud

Udfyld tilbudsskemaet på 4 til 6 minutter med oplysninger om det murerprojekt, du gerne vil have tilbud på. 3murertilbud.nu er en gratis onlineservice, hvor du kan bestille håndværkertilbud. Vi distribuerer mureropgaver mellem firmaer og private i Hillerød. Brug derfor os til at få 3 dejlige murertilbud fra erfarne murerfirmaer.
Kurvehanksbuen har fået navn efter en kurvehank. Kurvehanksbuer bruges, hvor der ud over en smuk muret konstruktion, kræves god, bred passagehøjde som fx i garager. Kurvehanksbuen konstrueres som halvdelen af en oval. Den kan have tre eller fem centre. Lejefugerne i kurvehanksbuen rettes ind efter de forskellige centre.
En dilatationsfuge skal som regel udføres som en lodret fuge uden mørtel. Der lægges et egnet skumprofil ind i fugen ca. 1020 mm tilbage fra facaden. Herefter fuges fugen med elastisk fugemasse. Yderligere information om dilatationsfuger kan bl.a. ses på www.mur-tag.dk.

Løbesod i skorstenen

Hvor en gammel, muret skorstenspibe løber igennem et uisoleret tagrum, er det i praksis umuligt helt at undgå løbesod. Kondensater af vanddamp og forbrændingsaffaldsstoffer bliver til en tynd, tjæreagtig substans. som efterhånden trænger igennem murværket.
Der dannes brunlige skjolder på skorstenspiben, og der kan forekomme en ubehagelig lugt. I uheldige tilfælde kan soden trænge så langt ud, at der også kommer spor af den på loftspudsen i det opvarmede rum under tagrummet. Da løbesod optræder, hvor skorstenen er for kold, er en varig løsning af problemet nært forbundet med isolering af piben.
Den indvendige isolering, som beskrevet ovenfor, er en effektiv men også ret dyr løsning. l stedet kan man isolere skorstenspiben udvendigt med 100 mm mineraluld på det stykke, der gennemløber tagrummet.

Isolering af skorsten

Isolering af skorstenen kan man selv udføre. Isoleringsmaterialet kommer til at være ubeskyttet og derfor er det en god ide at bruge de lidt fastere støbebats, som ikke så nemt ødelægges. Fasthold isoleringen med tråd og/eller hønsenet. Alternativt må man beskytte isoleringen med en kasse af gipsplader.
Husk at renselemme må holdes fri. Er sodproblemet udtalt i forbindelse med en brændeovn. kan man stoppe processen først ved at isolere skorstenen udvendigt og dernæst at fyre kraftigt, så hele skorstenen varmes grundigt. Når der er fyret nogle timer, lægges nogle stykker af en zinktagrende ind på det varme bål.
Zinken forbrændes og de zinkilte, der ledes op gennem skorstenen. går i forbindelse med soden og neutraliserer den. Bagefter fremstår skorstenen nærmest rengjort indvendigt. Tilbage er den løbesod, som allerede kan være trængt igennem på steder, hvor den skæmmer og generer.

Udvalgte murerfirmaer i postnr. 3400

MB Snedker/tømrer/murer
Hestehavevej 11
3400 Hillerød
CVR: 27078214
www.mb-snedker.dk
Nivo Ivs
Løngangsgade 32
3400 Hillerød
CVR: 36704640
www.nivobyg.dk
Murermester Flemming Nielsen ApS
Damvejen 12
3400 Hillerød
CVR: 27513638
www.murer-nielsen.dk