Murer Stevns

  • Få 2-3 gratis tilbud på murer Stevns
  • Modtag skarpe tilbud fra 1. klasses murermestre
  • Billig murer - Det er 100% gratis og uforpligtende

Eksempler på
vejnavne Stevns

Møllegade
Orehøjvej
Hørvænget
Ved Kæret
Ved Munkevænget
Eskesti
Rosenvangen
Eriksvej
Karl Andersensvej
Horsekjær
Langemarksvej
Sortevej
Ved Rådhuset
Vadet
Espegårdsvej
Telestien
Hønserivej
Stivangen
Ærtebjergvej
Holtug Bygade

Murer Stevns. Få 3 tilbud - Gratis - Spar tid og penge

Uanset hvilken slags murerarbejde, du gerne vil have tilbud på, kan vi her på 3murertilbud.nu hjælpe! Vi etablerer kontakt til 3 energiske murerfirmaer, som gerne vil udarbejde et megagodt tilbud. Udfyld tekstskemaet online (gerne med mange detaljer). Vi sender opgaven til de murere, der egner sig til netop din opgavetype.
Bindemidlet i beton er Cement. Cement er et gråt pulver, som fremstilles af kridt (kalk) og sand. Kalken opslemmes i vand. Sandet formales (knuses) og blandes med kalken, tørres og brændes ved 1.500 °C i en cementovn. Cementen er nu brændt til små “sten”. Disse sten kaldes cementklinker.
Når klinkerne er afkølet, males de til cementpulver. Cementproduktion hjælper os af med en del affaldsproblemer. Fx har man tidligere tilsat flyveaske fra kraftvarmeværker til cement på grund af flyveaskens kornstørrelse og kemiske sammensætning.

Brug af kalksandsten

Kalksandsten fremstilles af cement og gradueret kvartssand eller knust sandsten. Farven er gråhvid eller hvid, en kvalitet med særlig hvidhed fremstilles nu med Synopal. Disse sten er almindeligt anvendt som facadesten, men den ret store trykfasthed, der ligger over 250 kg/cm gør dem velegnede til bærende murværk.
Isoleringsevnen mod lyd er god på grund af den forholdsvis store rumvægt, og materialet er tilmed frostbestandigt. Dimensionen er som for almindelige mursten. Ved presningen får kalksandsten glatte overflader og stor målnøjagtighed, større end for mursten, og man kan klare sig med 10 mm fuger overalt.
For at opnå større dekorativ virkning hugges stenene ofte. Ganske vist får overfladen på denne måde en smuk, rustik overflade, men man bør betænke, at denne form tager let mod snavs. I kvarterer, hvor der er risiko for snavs i luften, er disse ret dyre sten ikke velegnede.

Slamudskiller af beton

Foruden betonrør for til- og afløb anvendes: 2 stk. T-rør, 1 stk. 102 mm mufferør, 2 stk. ikke cylindriske brøndringe, 2 stk. låg til nedstigningsbrønd, endvidere cement, grus og armeringsjern og tætningsmidler. Udgravning med målene 3,5 x 2,0 m og dybde 2,5 m, opstil forskalling for den rektangulære kasse.
Bundplade og vægge krydsarmeres med 8 mm rundjern, afstand mellem jernene 200 mm, bundpladen støbes først, og man sørger for forbindelsesjern. Man bør være omhyggelig med, at den rigtige højdeforskel mellem de 3 vandrette rør er opnået.
Nu kan forskalling for låg udføres, hullerne afgrænses med brædder 120 x 25 mm med længde 650 mm. Når betonen er afhærdet og forskallingen taget ned, forsegles de indvendige flader. Endelig monteres brøndringene og der tættes med ren cementmørtel 1:3.

Udvalgte murerfirmaer i postnr. 4660

Tågerup Murerforretning ApS
Grønnevej 6
4660 Store Heddinge
CVR: 27491162
Muremester Jacob
Hesteskovej 5
4660 Klippinge
CVR: 30659295
www.murerske.dk
Jens Murer
Hønserivej 1
4660 Store Heddinge
CVR: 34750246
Tlf. 29667926