Murer Faxe

  • Få gratis 3 tilbud på murer Faxe
  • Du får kun tilbud fra kreative murere
  • Billig murer - Her sparer du tid og penge

Eksempler på veje
fra Faxe

Hestehavegårdsvej
Vestergade
Torvegade
Ebbeskovvej
Stavnstrupvej
Kirkevej
Lergårdsvej
Solvænget
Overdrevsvej
Vinkelvej
Niels Olsens Vej
Liebstokvej
Bryggervangen
Tornemarksvej
Rødvigvej
Vinkældertorvet
Jesper Olsens Vej
Krageborgvej
Lindegårdsvej
Rådhusvej

Murer Faxe. Brug vores gratis online tjeneste i dag

Bor du i Faxe kommune, kan en dygtig og effektiv murer hurtigt hjælpe dig med din murer opgave. Her på siden kan du helt gratis og meget nemt få seriøse tilbud fra 3 forskellige erfarne murere i Faxe og derefter kan du helt selv vælge, hvilket af de to-tre lokale tilbud på murer arbejdet, du helst vil acceptere.
Du behøver ikke benytte dig af nogen af tilbuddene overhovedet, hvis de ikke er efter dit hoved. Modtagelsen af tilbud er som før nævnt gratis og hurtigt - Enklere kan det ikke blive. Bestil 3 tilbud på murer arbejde, så du hurtigt kan bestemme dig for netop den murer, som kan leve op til dine forventninger.
En faguddannet murer i Faxe udfører dagligt mange forskellige typer af murer arbejde, mange forskellige steder. Lige fra villaer, institutioner, sommerhuse og virksomheder til offentlige grønne anlæg. Benyt vores gratis tjeneste og få 3 skræddersyede tilbud på dit murerarbejde i dag. Spar samtidig op til 34%

Opmuringsteknik for standardsten

Først lægges mørtel ud med murskeen i så jævnt et lag som muligt ca. 2 cm tykt. Den første sten lægges i et hjørne og rettes til efter flugt- og lodline. Det er vigtigt at stenene ikke skubbes ud af lejet. Overflødigt mørtel fjernes med murskeen fra fugen og lægges tilbage i baljen.
Samtidig kontrolleres, at fugen har den rette tykkelse; evt. unøjagtighed kan dog reguleres ved næste skift. Før næste sten lægges også mørtel for kopenden. Stenen placeres således, at afstanden til kopenden regnet fra hjørnet er 24 cm.
Herved får man ca. 11 mm vandrette og ca. 10 mm lodrette fuger; man fortsætter på denne måde og herved dannes et løbeskift. Hver sten dækker 2 halve sten i det underliggende skift, det benævnes undertiden ½-stensforbandt og anvendes, når muren kun er ½ sten tyk.

Muring i forbandt

Ved tykkere murværk og kanalmurværk som f. eks. i skorstene er det ikke muligt at få godt forbandt på denne måde og man må gå over til 1/4-stens forbandt. Ved dette forbandt begyndes med et kopskift. Hvis næste skift bliver udlagt som løbeskift, fås et dårligt forbandt.
Det er nødvendigt at anvende ½-sten, og man får herved et godt forbandt. Stødfugerne ligger nu midt over kopstenene, hvilket er karakteristisk for ½-stens forbandt. Tilsvarende forbandt anvendes ved opmuring af kanaler og skorstene. Ved opmuring med normalsten bør man tilstræbe, at en hel sten + stødfuger har længden 24 cm og tilsvarende for halve og kvarte sten.
Såfremt man ikke har mulighed for at koble sine afløb til kommunale ledninger, må man selv sørge for at lede afløbsvandet til passende vandområder. Det påligger ejeren at passe på, at der ikke under dette arbejde fremkommer ulemper i naboejendomme.

Lokal murer fra 4640

Murermester Tim Nielsen
Orupgade 46
4640 Faxe
CVR: 26301475
Hjemmeside
Ths. Jørgensen & Søn A/S
Odinsvej 13
4640 Faxe
CVR: 28575017
Hjemmeside
SL Byggesupport ApS
Orupgade 7 C
4640 Faxe
CVR: 34842396
Hjemmeside