Murer Faxe

  • Få 3 gratis tilbud på murer Faxe
  • Bestil fede tilbud fra reelle murerfirmaer
  • Billig murer - Lad os gøre det hårde arbejde

Veje 4640 Faxe

Tornemarksvej
Rønholtvej
Baldersvej
Kirkevej
Nordhjemsvej
Vemmetoftevej
Skolevej
Rebslagervej
Mørkhusvej
Baunekulevej
Schjølervej
Nørregade
Engestoftevej
Vinkelvej
Konsulatparken
Stubberupvej
Vesterskovvej
Leragervej
Faxevej
Lærkevej

Murer Faxe. Brug vores gratis online tjeneste i dag

Vores lokale fleksible samarbejdspartnere i Faxe kommune udfører både store og små mureropgaver. Beskriv din opgave i webformularen og modtag i løbet af et par dage - absolut gratis - 3 prisgodkendte murer tilbud. Bruger du 3murertilbud.nu til at indhente tilbud på, får du en besparelse på omkring 26% på murerarbejdet.
Faxe Kalkrud er et åbent kalkbrud, dvs. at kalken ligger ganske få meter under jordens overflade. Derfor er kalken der nem at bryde. Det er dog ikke alle steder i den danske undergrund, der er kalk. Derfor fandt man i nogle områder af landet andre måder at fremstille kalk til bygningsbrug på.
På Nordfyn, hvor kalkforekomsterne er små, brugte man fx tidligere hjertemuslinger til fremstilling af bygningskalk, mens man i Sønderjylland brugte blåmuslinger som erstatning for kalk fra undergrunden. Varmvalset stål bruges også andre steder i byggeriet i form af armeringsnet, bjælker og søjler.

Opmuringsteknik for standardsten

Først lægges mørtel ud med murskeen i så jævnt et lag som muligt ca. 2 cm tykt. Den første sten lægges i et hjørne og rettes til efter flugt- og lodline. Det er vigtigt at stenene ikke skubbes ud af lejet. Overflødigt mørtel fjernes med murskeen fra fugen og lægges tilbage i baljen.
Samtidig kontrolleres, at fugen har den rette tykkelse; evt. unøjagtighed kan dog reguleres ved næste skift. Før næste sten lægges også mørtel for kopenden. Stenen placeres således, at afstanden til kopenden regnet fra hjørnet er 24 cm.
Herved får man ca. 11 mm vandrette og ca. 10 mm lodrette fuger; man fortsætter på denne måde og herved dannes et løbeskift. Hver sten dækker 2 halve sten i det underliggende skift, det benævnes undertiden ½-stensforbandt og anvendes, når muren kun er ½ sten tyk.

Muring i forbandt

Ved tykkere murværk og kanalmurværk som f. eks. i skorstene er det ikke muligt at få godt forbandt på denne måde og man må gå over til 1/4-stens forbandt. Ved dette forbandt begyndes med et kopskift. Hvis næste skift bliver udlagt som løbeskift, fås et dårligt forbandt.
Det er nødvendigt at anvende ½-sten, og man får herved et godt forbandt. Stødfugerne ligger nu midt over kopstenene, hvilket er karakteristisk for ½-stens forbandt. Tilsvarende forbandt anvendes ved opmuring af kanaler og skorstene. Ved opmuring med normalsten bør man tilstræbe, at en hel sten + stødfuger har længden 24 cm og tilsvarende for halve og kvarte sten.
Såfremt man ikke har mulighed for at koble sine afløb til kommunale ledninger, må man selv sørge for at lede afløbsvandet til passende vandområder. Det påligger ejeren at passe på, at der ikke under dette arbejde fremkommer ulemper i naboejendomme.

Eksempler på murerfirmaer i postnummer 4640

Murermester Tim Nielsen
Orupgade 46
4640 Faxe
CVR: 26301475
www.tim.dk
SL Byggesupport ApS
Orupgade 7 C
4640 Faxe
CVR: 34842396
www.facebook.com/slbyggesupport
Nielsen´s Entreprise Thomas Juul Nielsen
Egedevej 65
4640 Faxe
CVR: 26699320
www.nielsen-faxe.dk