Murer Favrskov

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Favrskov
  • Find udsøgte tilbud fra udvalgte murermestre
  • Billig murer - Få en fin rabat - 17 pct.

Vi dækker også disse
veje i Favrskov

Glænøvænget
Selkærvej
Todderupparken
Vestervænget
Rundbjergvej
Erantisvej
Halmøvænget
Tilst Skolevej
Drejøvænget
Kyøvænget
Langkærvej
Poppelhegnet
Skjoldhøjvej
Tilst Bypark
Gammel Viborgvej
Tilst Vestervej
Gavnøvænget
Græsvangen
Kileparken
Tåstumvænget

Murer Favrskov kommune. Få 3 tilbud fra gode murere

En murermester i Favrskov kommune kan hjælpe dig med en masse forskellige mureropgaver, herunder opgaver som du måske ville få andre håndværkere til at løse. Beskriv hele dit projekt i kontaktskemaet, så kan du måske få en meget bedre pris på hele opgaven. Vi skaffer dig absolut gratis 3 udmærkede murer tilbud.
Fabriksfremstillede kalkmørtler er kalktilpassede mørtler, som bruges til byggepladsfremstillede receptmørtler. Der skal kun tilsættes cement og vand for at opnå normens styrkekrav. For mørtel til småhuse betragtes udmåling af materialer efter rumfang for acceptabelt, når rummålene er tilfredsstillende kontrolleret.
Kalkprocenten og vandindholdet i kalkmørtler fremgår af databladet. Husk dog, at vandindholdet ændrer sig, hvis mørtlen ligger længe. Tilsætningsstoffer til mørtler skal overholde krav i harmoniseret produktstandard. Antifrostmidler må ikke anvendes, medmindre det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet.

Supplerencle modtagekontrol

Hvis man modtager materialer, der ikke er underlagt nogen kontrolordning, skal man tage materialeprøver og undersøge materialernes kvalitet. I Eurocode 6 kaldes dette arbejde for supplerende modtagekontrol. Formålet er at undersøge, om materialernes kvalitet svarer til det, som fabrikanten har oplyst på databladet.
Husk, at man skal kontrollere alle materialerne til et muret byggeri, bl.a. tegloverliggere, bindere, armeringsstål, tilsætningsstoffer og murværksbjælker. Fremstiller man selv mørtel af fx hydratkalk, cement og sand, skal man tage prøver af både den færdige blanding og af hvert enkelt materiale, der er en del af den færdige blanding.
Resultatet af forundersøgelsen bruger man til at vurdere bygningens sundhedstilstand. Man skønner, hvor stor styrke og holdbarhed de enkelte bygningsdele har. Det kræver, at man har en stor viden om konstruktioner og materialer.

Proceskontrol

Proceskontrol kaldes også udførelseskontrol. Mens murerarbejdet er i gang, skal det løbende kontrolleres, at alle krav i Eurocode 6 om konstruktion og udførelse er overholdt. Mange fejl og mangler er nemme at få øje på, også efter at byggeriet er færdigt, det er straks sværere med skjulte fejl.
Skjulte fejl kan fx dreje sig om forkert udført fugtisolering, for få bindere eller sjusket isolering af hulmuren. Man vil derfor ofte møde et krav om, at der tages billeder, efterhånden som arbejdet foregår. Arbejdet med at tage de mange billeder og arkivere dem foretages nemmest med en mobiltelefon.
Det kan være en stor hjælp at benytte sig af laboratorieanalyser. Laboranterne kan undersøge en mørtels blandingsforhold, kornstørrelserne på mørtelsandet, og om der er salte i murværket. For at fastslå murværkets styrke kan man udtage mursten fra det eksisterende murværk.

Velegnede murerfirmaer fra postnummer 8381

Knud Mortensen Bygge A/S
Blomstervej 46
8381 Tilst
CVR: 19721205
Tilst Murerforretning
Tåstumvænget 16
8381 Tilst
CVR: 27789021
Murerfirmaet P. M. Holme
Orøvænget 33
8381 Tilst
CVR: 19174077
Tlf. 20968514