Murer Aabenraa

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Aabenraa
  • Bestil fleksible tilbud fra seriøse murerfirmaer
  • Billig murer - Brug denne gratis service nu

6200 Aabenraa
vejnavne

Tråsbøl Bygade
Rugløkken
Stubbæk Nyvej
Snareved
Stubbæk Bygade
Springkær
Sejersholt
Skibbrogade
Svejrupløkke
Stenkistevej
Tumbøl Søndermark
Ved Bækken
Sct. Nicolai Gade
Stubbæk Vestergade
Vonskær
Slotsgyden
Aagade
Sejsbjerg
Tralskovvej
Rødekrovej Vest

Murer Aabenraa. Få hurtigt og gratis 3 murertilbud

Skal du have vandskuret dine gavle, sandblæst en mur, isoleret krybekælderen eller omlagt havefliserne? Uanset årsagen til at du skal bruge en murer, så kan du her på websitet 3murertilbud.nu bestille 2-3 fordelagtige og fleksible murer tilbud - 100% gratis. Seriøse og engagerede murerfirmaer fra Aabenraa er parate til at hjælpe.
Alle murværkskonstruktioner skal sikres mod opsugning af fugt fra jord, fundament eller andre bygningsdele. Desuden skal det forhindres, at vand fra fx slagregn kan trænge ind til bagmuren. Fugtopsugning og vandindtrængning forhindres ved at lægge en fugtstandsende membran ind udvalgte steder i et byggeri.
Vandindtrængning i bagmur kan også forebygges vha. TB-rende. Til fugtisolering skal der anvendes murpap PF2000 eller materialer med tilsvarende egenskaber. PF, i PF2000, står for polyesterfilt, mens 2000 henviser til pappets vægt i gram/ml.

Murstens varedeklaration

Murstenene ledsages af en varedeklaration, som blandt andet giver oplysninger om stentype, stenklasse, format og såkaldt densitet. Stenene inddeles i otte klasser: 4, 7, 10, 15, 22, 30, 37 og 45. De er et udtryk for, hvor stor en trykkraft stenene kan modstå, jo højere klassen er, jo større er deres styrke.
Densiteten angiver stenenes rumvægt, altså hvor porøse eller tætte de er. Den ligger mellem 1600 og 2000 kg pr. kubikmeter. Facadesten er frostfaste, når de anvendes til almindeligt murværk. Til et terrassegulv bør man i stedet bruge hårdtbrændte klinker, for at undgå sprængninger om vinteren.
Almindelige teglsten vil også kunne springe eller revne, hvis de udsættes for direkte ild. Derfor bruges specielle ildfaste sten til opmuring i pejse og brændeovne. Mursten kan også være af andre materialer end ler. Kalksandsten er således fremstillet af brændt kalk, sand og vand.

Tegl med indlagt stål

Slår man hul i en muret skillevæg for at indsætte en ekstra dør eller et vindue, er det nødvendigt at forstærke murværket over åbningen, så det ikke revner. Til det brug fremstilles specielle ståltegl, som indmures over døråbningen. De består af en række mursten med indlagte kraftige tråde af stål, der giver en særlig høj bæreevne. Ståltegl fås i flere længder, så man kan vælge en dimension, der går mindst 10 cm ind i muren på begge sider af dørkarmen.
Murbier lægger deres æg i gange og huller i mørtelen i murens fuger, og deres gange kan formindske murens bæreevne. Det er ikke sådan,at bier kan få muren til at falde sammen, men regnvandet kan blive fanget i hullerne og være med til, at muren forvitrer, når frosten sætter ind. Rådhusvin og Arkitektens trøst kan være smukke, og den nyeste viden siger, at de ikke skader selve murværket.

Eksempel på murerfirmaer fra 6200 Aabenraa

Kraftman A/S
Rugkobbel 254-256
6200 Aabenraa
CVR: 30198158
www.kraftman.dk
FugeTjek ApS
Gammel Tinglevvej 4
6200 Aabenraa
CVR: 31474604
www.fugetjek.dk
Murermester Hartmut Hilgers Eftf.
Haderslevvej 37
6200 Aabenraa
CVR: 37070289
www.facebook.com/hartmuthilger