Murer Birkerød

  • Få 3 gratis tilbud på murer Birkerød
  • Du får kun tilbud fra anerkendte murere
  • Billig murer - Der er penge at spare (19 %)

Vejnavne i
postnummer 3460

Brandts Vænge
Bistrup Park
Gærdet
Falkenhøjvej
Forårsvej
Baunevang
Carinavej
Byager Vænge
Datavej
Furesøparkalle
Eskemosegårds Alle
Bregnebakken
Abildlunden
Engen
Andedammen
Banevænget
Havestien
Carl Plougs Vej
Bistruplund
Birkerød Kongevej

Få gratis 3 reelle lokale murer tilbud i Birkerød i dag

Her får du frit og kvit 3 absolut gennemførte murer tilbud fra 1. klasses murermestre i Birkerød. Få 30% i rabat med 3 murertilbud. Mureren løser alle typer af mureropgaver: Totalentreprise, garager, havemure, udestuer, indkørsler, badeværelser, flisearbejde, byggeri, tagarbejde, berapning og naturligvis alt indenfor nybyggeri.
Husets fugtige rumluft, som trækkes op i skorstenen sammen med røggassen, vil afkøles noget undervejs. I en vinterkold skorstenspipe over taget kondenserer vanddampen og danner sammen med svovlforbindelser små mængder svovlsyre, som optages af skorstenens murværk.
Sur nedbør er med til at forstærke virkningen, og efterhånden nedbrydes fuger og opmuringsmørtel. I en almindelig muret skorsten vil opfugtede fuger og sten være meget udsatte for frostskader, og det kan ikke undgås at en skorsten fra tid til anden trænger til vedligeholdelse. Meget kan dog gøres for at strække intervallerne imellem det.

Vægge, lofter og stuk

lstandsættelser af en ældre boligs rum vil næsten uden undtagelser medføre reparationer af pudsede flader på vægge og lofter. Ud over de utallige huller fra ophængte billeder osv., der sommetider findes, optræder der ofte løsnede pudsflader. Man kommer ikke udenom at lære sig lidt murerarbejde til udbedringen.
Så snart der er tale om større skader, kommer man ikke langt med de forskellige fillere og spartelmasser. Gamle stuklofter sætter et eftertragtet præg på rummene men mange steder er stukkens ornamentik næsten udvisket af mange lofthvidtninger, fordi limfarve er påført for mange gange uden nedvaskninger imellem.
For at gøre skaden komplet, er masser af stuklofter siden limfarvens tid blevet overmalet med akrylplastmaling - endda adskillige gange. Det besværliggør en tilbundsgående istandsættelse, fordi plastmalingen forhindrer nedvaskning, men selv det er der løsninger på.

Projektkontrol

Bygherren bestemmer sig for, hvilke krav, ønsker og forventninger han har til sit byggeri. Den første betingelse for, at byggeriet får den ønskede kvalitet, er, at projektmaterialet, dvs. tegninger og beskrivelser, er i orden.
Bygherrens rådgivere, fx arkitekten og ingeniøren, skal sikre sig, at byggeriet overholder alle gældende love, cirkulærer og vejledninger. Alle konstruktioner og knudepunktsløsninger skal være gennemtænkte og fri for fejl. Da entreprenørerne har stor faglig viden og mange erfaringer, kan det være en fordel at lade dem komme med gode råd og bemærkninger til projektet, inden byggeriet sættes i gang.
På grundlag af CE-mærkningen udarbejder fabrikken, der producerer varen, et datablad. Alt efter, hvilket produkt der er tale om, kan databladet indeholde oplysninger om fx trykstyrke, densitet, åbningstid og holdbarhed. Databladet kaldes også en varedeklaration.

Aktuelle murerfirmaer fra postnr. 3460

Per Haslund Murerservice ApS
Bakkeledet 2
3460 Birkerød
CVR: 34210527
Tlf. 21903590
Murermester Michael E. Larsen A/S
Topstykket 31
3460 Birkerød
CVR: 31578582
www.murermesterlarsen.dk
Nordsjællands Anlæg og Boligrenovering
​Søndervangen 19
3460 Birkerød
CVR: 31534305
www.nsab.dk