Murer Vesterbro

 • Få gratis tre tilbud på murer Vesterbro
 • Bestil skarpe tilbud fra lokale murermestre
 • Billig murer - Vi sender din opgave i udbud

Postnummer 1650
vejnavne

Westend
Tove Ditlevsens Plads
Ved Vesterport
Tullinsgade
Herholdtsgade
Valdemarsgade
Vester Farimagsgade
Viktoriagade
Colbjørnsensgade
Staldgade
Staunings Plads
Vester Søgade
Istedgade
Gråstensgade
Gasværksvej
Kleinsgade
Bagerstræde
Axeltorv
Kingosgade
Ullerupgade

Murer Vesterbro. Vi skaffer dig hurtigt 3 billige tilbud

Søger du efter en dygtig og effektiv murer på Vesterbro? Tillykke! Du har fundet tilbudsportalen 3murertilbud.nu, hvor du absolut gratis og uforpligtende kan bestille 3 1. klasses aktuelle murertilbud. Lokale velegnede murermestre og murerfirmaer på Vesterbro vil rigtig gerne udarbejde attraktive murer tilbud til dig i dag.
Rundt murværk: To kendte eksempler på dansk rundt murværk er Rundetårn fra 1630erne og Planetariet fra 1980erne, begge i København. Rundt murværk indgår også i moderne boligbyggeri, fx i forbindelse med brusenicher, trappetårne, karnapper og afrundede hjørner. Rundt murværk forudsætter kendskab til formlen for cirklens omkreds og et cirkeludsnit.
Opstilling af skiven foregår som ved segmentbuen. Stenene skal tildannes ved skæring, da fugebredden i buens yderside ikke må være over 20 mm og i buens inderside ikke under 7 mm.

Stærke fuger forebygger insektbo

En mursten er en aflang brændt sten. Man kalder den lange side for løber og den korte side for kop (kopf) eller binder. Den er et modul, hvor løberen har samme længde som kop + kop + mørtelfuge. Stenene bindes sammen af mørtel, der består af kalk (eller cement) blandet med sand og vand.
De vandrette fuger er længdefuger, de lodrette er stødfuger. Ét lag sten og mørtel kaldes et skifte. Et forbandt er en murkonstruktion, hvor murstenene lægges i regelmæssige former med mørtel imellem. Der er mange forskellige forbandter. Fælles for alle forbandter er, at stødfuger aldrig må ligge i forlængelse af hinanden; det ville give stor risiko for revner.
Nyt murværk er særlig udsat for angreb af insekter når:
 • Der er anvendt ren kalkmørtel
 • Fugemørtlen ikke er færdighærdet
 • Fugerne ikke er vedligeholdt
 • Der er opstået frostskade

Afsætning af rundt murværk

Små cirkler indtil et par meter i diameter kan konstrueres med ret simple redskaber. Når man afsætter et fundament, eller når det første skifte skal rettes til, kan man bruge følgende metode:
 1. Anbring en pæl i cirklens centrum og fastgør fx et stykke rundjern præcis i det ønskede punkt. Opstillingen sikres mod stød med fx et cementrør
 2. En wire eller en liste bruges som radius, og den nøjagtige afstand afsættes med båndmål
 3. Murens krumning styres ved hjælp af en tilpasset skive (skabelon) i træ. Skiven skal være mindst 150 mm bred og så stiv, at den ikke bøjer
 4. Skiven (formen, der angiver murens krumning) skal kunne lægges oven på muren. Derefter fastgøres lasker (flade træklodser) til den med skruer. Laskerne anbringes lige der, hvor muren loddes, og højden afsættes
 5. Modulinddelingen (stenenes placering) indtegnes på skiven

Tilfældige murerfirmaer fra postnr. 1650

Flise og Murerfirmaet Mike Vallentin
Abel Cathrines Gade 21
1650 København V
CVR: 38727451
www.fmvallentin.dk
Vesterbro VVS Center
Ny Carlsberg Vej 15
1650 København V
CVR: 35892192
www.bbbvvs.dk
Murermester Knud Abel
Åboulevarden 7
1635 København V
CVR: 12302304
www.knudabel.dk