Murer Maribo

  • Få to-tre gratis tilbud på murer Maribo
  • Modtag fornemme tilbud fra effektive murerfirmaer
  • Billig murer - rutinerede firmaer står klar

Lokale vejnavne
Maribo

Nørremosevej
Gl. Stationsvej
Tværvej
Dyrehegnet
Ammestuevej
Engvej
Lærkevej
Ved Åen
Tokkeløkkevej
Bregnevej
Bangshave Parken
Råvej
Ramsherredvej
Jernbanegade
Borgøvej
Rødbyvej
Mosevænget
C. E. Christiansens Vej
Mallehøjvej
Frederiksmindevej

Murer Maribo. Få 3 murertilbud på lokal murermester

På 3murertilbud.nu er det superlet og gratis at bestille 3 holdbare tilbud på murerarbejde i Maribo. Vi sætter din mureropgave i udbud og alle vore murerfirmaer kan herefter byde på opgaven ved at udarbejde et godt tilbud. På seks minutter udfylder du onlineskemaet og så er din del af arbejdet overstået. Få 3 murer tilbud i dag!
Sand og sten skal være vasket rent for ler og salte fra fx havvand og må ikke indeholde organisk materiale (plante- og dyrerester). Dette skyldes, at leret, når det opløses i vand, vil lægge sig som en hinde om de enkelte sandkorn. Det er uheldigt, fordi det jo er cementpastaen, der har den opgave.
Plante- og dyrerester kan rådne og er derfor uegnede som tilslag. Sand og sten kan være fra en grusgrav (bakkematerialer) eller fra havet (sømaterialer). Bakkematerialer har forholdsvist skarpe kanter i modsætning til sømaterialer, der er slebet runde af havvandet. Man kan købe sand og sten blandet til støbemix.

Opmuring af havetrapper

En almindelig havetrappe kan udføres i betonsten. Efter udgravning fyldes ud med fint grus til et 15 cm tykt lag. Derefter opstilles siderne af forskallingen af ru brædder. Forskallingsbrædderne holdes sammen af tværbrædder 25 x 100 mm på ydersiderne. Indvendig anbringes 25 x 25 mm lægter 20 cm lange.
For hvert stødtrin tilsaves nu 25 x 100 mm brædder med samme længde som trappens bredde. Formen sømmes og placeres omhyggeligt over sandet. Den bør afstives for ikke at blive skæv under støbningen. Herefter kan betonstenene udlægges helst i god bastardmørtel.
Til de lodrette sider anvendes hjælpeformatet 195 mm i stedet for helsten. Under hvert trin indlægges kamjernene godt omstøbt med bastardmørtelen. Det er almindeligt, at stejle kældertrapper udføres med skrå stødtrin for at få tilstrækkelig trinbredde. Der findes mange forskellige skinner til forstærkning af trinforkanterne.

Garage i tegl eller blokke

Er der fare for frostopskydning graves ned til frostfri dybde, evt. kan bunden udjævnes med lidt beton, således at skiftehøjden bliver korrekt. Betonsten mures med bastardmørtel bestående af lige dele cement og kalkmørtel og fulde fuger.
Blokkene monteres mod garagedøren. De afsavede blokke ved garagedøren lægges med den afsavede flade mod døren. Det kileformede mellemrum over garagedøren kan udfyldes med eternit eller imprægneret træ, når tagpladerne er lagt op og døren på plads. Den højeste langvæg udføres med 11 skift.
Vindueskarmene forsynes før monteringen med skumplast og forankres med spidsblik. Skifte 10, som har 2 vinduesbjælker 125 cm, tilpasses med 2 30 cm og 1 25 cm blokstykker. Langvæggenes oversider affases med letbetonsaven og udjævnes omhyggeligt. Det er vigtigt, at alt er klart, når tagelementerne leveres, dette gælder også tilkørselsvejen.

Her er de bedste murerfirmaer

M.N. Entreprise A/S
V. Henriksens Vej 7
4930 Maribo
CVR: 24212254
www.mne.dk
BN Byggeservice
Lupinvej 13
4930 Maribo
CVR: 17176994
www.bnbygge.dk
Ringtved A/S
C. E. Christiansens Vej 3
4930 Maribo
CVR: 10224098
www.ringtvedas.dk