Murer Skødstrup

  • Få gratis 3 tilbud på murer Skødstrup
  • Du får kun tilbud fra ansvarsbevidste murerfirmaer
  • Billig murer - Gør som alle andre gør

Vi dækker også disse
veje i Skødstrup

Topasvej
Begoniavej
Smedestien
Elmely
Frugthaven
Trekærvej
Mågebakken
Landlyst
Tronkærlund
Kirkeholtvej
Drorupvej
Præstekravevej
Bondehaven
Vinrosevej
Østergårds Allé
Kaløvig Bådehavn
Agatvej
Engskovtoften
Violskrænten
Rødegevej

Murer Skødstrup. Spar 24% på en murer med 3 tilbud

Tilbudssiden 3murertilbud.nu er en gratis murerservice, der tilbyder at give dig 3 virkelig gode tilbud fra velrenommerede murerfirmaer i Skødstrup. Disse murerfirmaer er alle autoriserede og melemmer af garantifonden, så du er i trygge hænder under hele murerprojektet. Firmaerne kontakter dig selv med deres specialtilbud.
Gule sten, der brændes ved høje temperaturer, blive grønlige, mens røde sten bliver brunlige. Hvis man varierer temperaturen i ovnen under brændingen, bliver murstenene flammede, altså med et varieret farvespil på overfladen. Dansk ler smelter (sintrer) ved temperaturer fra omkring 1.100 grader eller derover.
Når brændingstemperaturen nærmer sig det punkt, hvor leret begynder at sintre, bliver murstenene klinkebrændte. Dvs., at de bliver meget hårde, har en høj trykstyrke og næsten ikke er fugtsugende (har en meget lille minutsugning).

Kælderydervægge og fugtisolering

Til opmuring af kælderydervægge skal man anvende egnede mursten, letklinkerbetonlokke eller fundamentblokke. Som mørtel opmuring skal man benytte KC 30/90/500, C 200/500 eller en tilsvarende mørteltype. Inden man begynder at mure, skal stenleverandørens anvisninger altid læses grundigt, og man skal altid anvende den foreskrevne mørteltype.
Når man opfører kælderydervægge mod jord, skal væggen beskyttes mod alle former for fugt og vandtryk. Det gør man ved hjælp af udvendig fugtisolering, fx med fugtisolerende membraner eller ved berapning med et tyndt lag C-mørtel og efterfølgende tre gang asfaltering. Det er vigtigt, at man ikke fylder jord op mod kælderydervæggen, før ydervæggen og de tilstødende skillevægge er hærdnet, da væggene ellers kan tage skade af belastningen fra jorden.

Bortledning af overfladevand

Kælderydervægge bør isoleres udvendigt for at mindske varmetabet og for at undgå kondens på de indvendige vægoverflader. Isolering nedsætter risikoen for kondens, fordi den hæver temperaturen af den indvendige vægoverflade. Isolering af kælderydervægge foretages typisk med polystyrenplader.
Udvendig isolering af fundamenter bør være så robust og pålidelig, at isoleringen bevares i hele bygningens levetid. Terrænet ved kælderydervægge skal altid have et passende fald væk fra bygningen. Har terrænet ikke det, skal der træffes foranstaltninger, så overfladevand ledes effektivt bort fra væggen.
For at forhindre, at nedsivende vand laver et vandtryk imod kældervægge, skal man altid lave et vægdræn udvendigt. Det kan gøres med drænende fyld eller ved opstilling af såkaldte drænblokke af fx letklinkerbeton eller måske ved at anvende isoleringsmaterialer, som har drænende egenskaber.

Få kontakt til de bedste murerfirmaer

Murermester Henry Petersen
Ny Studstrupvej 17
8541 Skødstrup
CVR: 68523311
Tlf. 21260125
Lokal Murerservice ApS
Bondehaven 16
8541 Skødstrup
CVR: 37841935
www.facebook.com/lokalmurerservice
VORK Arkitekter maa og Byggefirma ApS
Åstrupgårdvej 6A
8541 Skødstrup
CVR: 33638841
www.michaelvork.dk