Murer Skødstrup

  • Få 3 gratis tilbud på murer Skødstrup
  • Du får kun tilbud fra arbejdsvillige murere
  • Billig murer - Undgå inkompetente firmaer

Lokale vejnavne
Skødstrup

Sølvmågevej
Topasvej
Stationsvangen
Hybenrosevej
Ceresvej
Lindå Møllevej
Balle Skovvej
Studstrup Strandvej
Anton Mejers Vej
Bondehaven
Vosnæsparken
Segaltvej
Fresiavej
Grenåvej
Edderfuglevej
Safirvej
Bangsboparken
Christiansminde
Krajbjergvej
Landlyst

Murer Skødstrup. Spar 24% på en murer med 3 tilbud

Heller ikke i Skødstrup behøver det at være en stor udfordring, at sætte opgaver på murer arbejde i udbud. Her gør vi det 100 pct. gratis og aldeles uforpligtende for dig! Send din murer opgave i Skødstrup ind til os på 3murertilbud.nu og lad os skaffe dig 3 godkendte og billige murertilbud.
Beskriv din murer opgave og dine forventninger til murerne i onlineskemaet på mindre end fem minutter. 3murertilbud.nu finder herefter 3 relevante og billige murere og murermestre i Skødstrup, hvis kompetencer lever op til dine specifikke præferencer og behov. Alle murere er faguddannede.
I løbet af 2-4 dage tager de 3 udvalgte murere kontakt til dig med deres respektive tilbud. Herefter kan du sammenligne tilbuddene i ro og mag i sofaen på baggrund af dine præferencer og de oplysninger, firmaerne har fremsendt. Vælg et tilbud og spar let op til 35 procent på murer arbejdet i Skødstrup.

Kælderydervægge og fugtisolering

Til opmuring af kælderydervægge skal man anvende egnede mursten, letklinkerbetonlokke eller fundamentblokke. Som opmuringsmørtel skal man benytte KC 20/80/550, C 100/400 eller en tilsvarende mørteltype. Inden man begynder at mure, skal stenleverandørens anvisninger altid læses grundigt, og man skal altid anvende den foreskrevne mørteltype.
Når man opfører kælderydervægge mod jord, skal væggen beskyttes mod fugt og vandtryk. Det gør man ved hjælp af udvendig fugtisolering, fx med fugtisolerende membraner eller ved berapning med et tyndt lag C-mørtel og efterfølgende to gange asfaltering. Det er vigtigt, at man ikke fylder jord op mod kælderydervæggen, før ydervæggen og de tilstødende skillevægge er hærdnet, da væggene ellers kan tage skade af belastningen fra jorden.

Bortledning af overfladevand

Kælderydervægge bør isoleres udvendigt for at mindske varmetabet og for at undgå kondens på de indvendige vægoverflader. Isolering nedsætter risikoen for kondens, fordi den hæver temperaturen af den indvendige vægoverflade. Isolering af kælderydervægge foretages typisk med polystyrenplader.
Udvendig isolering af fundamenter bør være så robust og pålidelig, at isoleringen bevares i hele bygningens levetid. Terrænet langs kælderydervægge skal have fald bort fra bygningen. Har terrænet ikke det, skal der træffes foranstaltninger, så overfladevand ledes effektivt bort fra væggen.
For at forhindre, at nedsivende vand skaber vandtryk mod kældervægge, skal man etablere et vægdræn udvendigt. Det kan gøres med drænende fyld eller ved opstilling af drænblokke af fx letklinkerbeton eller ved at anvende isoleringsmaterialer med drænende egenskaber (mineraluld regnes ikke for drænende).

Murer Skødstrup eksempler:

Murermester Allan Pedersen​
Hjelmagervænget 26
8541 Skødstrup
CVR: 27478913
Hjemmeside
Murermester Henry Petersen
Ny Studstrupvej 17
8541 Skødstrup
CVR: 68523311
Hjemmeside
Lokal Murerservice ApS
Bondehaven 16
8541 Skødstrup
CVR: 37841935
Hjemmeside