Murer Frederikshavn

  • Få 3 gratis tilbud på murer Frederikshavn
  • Find prisvenlige tilbud fra faguddannede murerfirmaer
  • Billig murer - Benyt dig af denne gratis service

Lokale vejnavne
Frederikshavn

Marinus Bødkers Vej
Koktvedparken
Konsul Cloos Vej
Peter Møllers Gade
Hødersvej
Mylius Erichsens Vej
Kæreng
Niels Boels Vej
Olfert Fischers Vej
Mejerivej
Peter Freuchens Vej
Læsøgade
Kildevænget
Krogen
Jegenvej
Håndværkervej
Lars Pilgårds Vej
Lundholmvej
Højvangen
Nyborgvej

Murer Frederikshavn. Få 3 tilbud på billigt murerarbejde

Når du har sendt din mureropgave ind, går vi i gang med at udvælge murere fra Frederikshavn, som kan løse din muleropgave professionelt og kvikt. Så vælger du selv dit tilbud og kontakter den pågældende murer. En ansvarsbevidst murer vil som regel gerne ud og kigge på mureropgaven inden det endelige tilbud gives.
Bindemiddel: Materiale, hvis funktion det er at binde andre materialer sammen samt evt. binde dem fast på påføringsstedet.
Binder: Udtrykket binder bruges om trådbindere af metal eller plastic og om faste bindere (mursten placeret på tværs af murens længderetning). Bindere fastholder formur og bagmur til hinanden og stabiliserer dermed murværket.
Bítumen: Sort, klæbrigt og tyktflydende stof, der fremstilles af råolie. Bliver flydende ved opvarmning. Bruges bl.a. som bindemiddel i asfaltbelægning.
Brystning: Den del af en væg, der er under vinduer (mellem sokkel og vindue) eller mellem etageadskillelser.

Opsætning of porebetonblokke

Når man skal opsættes porebetonblokke eller -plader, skal man være specielt opmærksom på følgende:
- Der skal lægges et lag fugtspærre PF2000 murpap under muren. Det standser evt. opsugning af vand fra underlaget.
- Der kan opstilles en række forskallingsbrædder til at mure op ad og til at fastmontere væggen på i udtørringsfasen. Det sikrer, at væggen ikke vælter.
- Det første skifte skal være 200 mm højt. Der skal anvendes mørtel til henmuring, fx en KC-mørtel 35/65/650. Det er vigtigt, at skiftet er fuldstændigt vandret.
- De efterfølgende skifter (blokke) limes på lodrette, vandrette og skrå flader. De skrå flader fremkommer, når man limer slutpladen ind i en flugt lavet af porebetonplader. Vær omhyggelig med at fylde alle fuger helt.
- Når der skal sammenmures i et skifte, skal der skæres en kile i den sidste blok. Blokken bruges til tilpasning. Alle kontaktflader skal limes.

Placering of trådbindere i murhjørner

På grund af varmen udvider murværk sig om sommeren. Udvidelsen resulterer i, at udadgående hjørner trykkes udad, og indadgående hjørner trykkes indad. Udvidelserne skal optages mellem murværket og den første trådbinderkolonne.
Hvis afstanden mellem hjørnet og den første trådbinderkolonne er lille, risikerer formuren at revne lige før hjørnet. Hvis bagmuren er af beton, øges påvirkningen af formuren, fordi beton trækker sig sammen (svinder) i udtørringsfasen.
Dette svind overføres til formuren via trådbinderne med efterfølgende risiko for lodrette eller vandrette revnedannelser i formuren. For at undgå revnedannelser anbringes den første trådbinder l meter fra hjørnet i bagmuren, eller der placeres en lodret dilatationsfuge i forbindelse med hjørnet.

Pålidelige murerfirmaer i postnummer 9900

Murermester Hans Peter Jepsen
Kystvej 4
9900 Frederikshavn
CVR: 10161592
www.hpjepsen.dk
Murerfirma Nikolaj Nielsen
Padborgvej 29
9900 Frederikshavn
CVR: 21574449
www.bygnielsen.dk
Murerfirma Henrik Carlsen
Hornværket 7
9900 Frederikshavn
CVR: 16542407
www.henrikcarlsen.dk