Murer Odense

  • Få to-tre gratis tilbud på murer Odense
  • Du får kun tilbud fra autoriserede murermestre
  • Billig murer - Håndværksarbejde - Få gratis 3 rundhåndede tilbud

Vi dækker også disse
veje i Odense

Fabersgade
Georgsgade
Hans Mules Gade
Asser Rigs Vej
Brogade
Døckerslundsvej
Fredensgade
Colbjørnsensvej
Carl Lunds Vej
Danmarksgade
Bordingsvej
Guldbergsvej
Bangs Boder
Bøgebjergvej
Hans Tausens Gade
Finlandkaj
Astrupvej
Engelstoftsgade
Havnepladsen
Bågøgade

Murer Odense. Få 3 tilbud på en lokal murermester

Vi leverer 3 aktuelle og attraktive murer tilbud fra forskellige murerfirmaer i Odense og så er det op til dig, om du vil bruge dem eller ej. Det er vigtigt, at du får kontakt til en murer, som kan løse din mureropgave professionelt. Når du har oprettet og indsendt opgaven, går vi i gang med at finde egnede murerfirmaer og dem vil du modtage tilbud fra.
Kalkning med jernvitriol sker, som med andre kalkfarver, oven på hvidkalkning. For at få en god, strygbar blanding opløses 1 del jernvitriolkrystaller i 5 dele varmt vand. Samtidig udrøres 1 del kulekalkdej med 5 dele vand eller kalkvand. De to opløsninger blandes, og nu sker en forvandling.
Blandingen bliver meget tykkere og skifter farve til en ikke særlig spændende grøn! For at gøre blandingen strygbar, må den tilføres yderligere 5 dele vand eller kalkvand. Fladerne afkostes for løse partikler. Nypudsede flader og pudsreparationer grundes med kalkvand og stryges med hvid kalkmælk.

Stolper på grunden

Ved afslutning af et gærde ved en indgang til grunden er det tit nødvendigt med et par kraftige stolper, som også skal kunne bære en evt. låge. Der findes i handelen løse blokke, som er beregnet til at fyldes med beton. Blokkene er kvadratiske ofte 20 cm høje med 30 cm sidelængde.
De kan evt. pudses med en mørtel med tilslag af knust marmor, det giver et udseende omtrent som natursten. Ved fremstilling af et par gærdestolper med højde 1,2 m fordres følgende værktøj og materiale: Værktøj for udgravning, træbearbejdning, støbning samt fugeske for fugning.
Materiale: 12 blokke til stolper 30 x 30 x 20 cm, betongrus, cement, dækplade 34 x 34 x 5 cm, 4 plast- eller paprør (20 x 300 mm) samt 25 mm formtræ og armeringsjern ø 12. Udgravning for hver stolpe til frostfri dybde. Udgravningens størrelse 1 x 1 m. Betonformen udføres som keglestub af uhøvlet træ.

Stolper på grunden (fortsat)

Hver form består af 2 par formsider med længde 60 cm, som holdes sammen med tværbrædder i begge ender 25 x 100 mm. Det ene par sider, 30 cm for oven og 50 cm for neden, som angivet og det andet 35 cm foroven og 55 cm for neden. Når formen er sømmet sammen, påsættes en ramme af 25 x 100 mm brædder.
Man må passe på, at overkanten af de to forme er i vage. Armering foretages med 4 kamstål ø 12 mm som placeres lodret i hvert hjørne ca. 10 cm fra formsidens overkant. Jernene skal være så lange, at de rager 115 cm over formens overkant.
Støbningen udføres med beton 1:6 til formenes overkant, oversiden afrettes vandret. Monteringen af blokke kan nu påbegyndes. I 4 af blokkene udhugges med en spidsmejsel fordybninger, således at et gennemgående rør kan indlægges. Røret er beregnet til indlægning af bærejern med hængsler for låge. Blokkene sættes med falsen opad.

Få kontakt til de bedste murerfirmaer

Jacob Rasmussen ApS
Enggade 6
5000 Odense C
CVR: 32768547
www.murer-jacob.dk
Skibhusmureren
Baumgartensvej 52
5000 Odense C
CVR: 30318579
www.skibhusmureren.dk
Fyns murerservice
Steinsgade 16, st. tv.
5000 Odense C
CVR: 37589764
Tlf. 41603719