Murer Odense

  • Få 3 gratis tilbud på murer Odense
  • Du får kun tilbud fra potentielle murere
  • Billig murer - Sammenlign firmaernes priser

5000 Odense
vejnavne

Hedvigslund Havekoloni
Brandsøvænget
Arkonavej
Grønløkken
Benediktsgade
Ambrosius Stubs Vej
Carl Lunds Vej
Glentevej
Bordingsvej
Claus Bergs Gade
Abigaelsvej
Bornholmsgade
Ejby Møllevej
Bastholmvænget
Grønlandsgade
Dronning Louises Vej
Hans Jensens Stræde
Fabersgade
Haraldsgade
Dannebrogsgade

Murer Odense. Få 3 tilbud på en lokal murermester

Kun 6-8 minutter på en beskrivelse: Så kort tid tager det at indhente konkrete murer tilbud i Odense, når du skal have udført murerarbejde eller lignende. Og så er det helt gratis at bruge vores formidlingsservice! Indsend din mureropgave og få tre aktuelle lokale tilbud på dit murer arbejde i Odense på få dage.
Hold et møde med den murer, du påtænker at vælge. Her kan du finde ud af om mureren er pålidelig og dermed en, som du tør have tiltro til. Tillid er en væsentlig parameter, når det handler om at få udført et ordentligt professionelt stykke murerarbejde i Odense og omegn.
Gennemsnitsprisen pr time for en murer i Odense ligger på mellem 300,- kr. og 600,- kr. men prisen kan selvfølgelig svinge noget. Der findes også murere med lavere timepriser men de har som regel ikke de færdigheder, værktøjer eller maskiner, der er nødvendige for at udføre et godt stykke arbejde.

Stolper på grunden

Ved afslutning af et gærde ved en indgang til grunden er det tit nødvendigt med et par kraftige stolper, som også skal kunne bære en evt. låge. Der findes i handelen løse blokke, som er beregnet til at fyldes med beton. Blokkene er kvadratiske ofte 20 cm høje med 30 cm sidelængde.
De kan evt. pudses med en mørtel med tilslag af knust marmor, det giver et udseende omtrent som natursten. Ved fremstilling af et par gærdestolper med højde 1,2 m fordres følgende værktøj og materiale: Værktøj for udgravning, træbearbejdning, støbning samt fugeske for fugning.
Materiale: 12 blokke til stolper 30 x 30 x 20 cm, betongrus, cement, dækplade 34 x 34 x 5 cm, 4 plast- eller paprør (20 x 300 mm) samt 25 mm formtræ og armeringsjern ø 12. Udgravning for hver stolpe til frostfri dybde. Udgravningens størrelse 1 x 1 m. Betonformen udføres som keglestub af uhøvlet træ.

Stolper på grunden (fortsat)

Hver form består af 2 par formsider med længde 60 cm, som holdes sammen med tværbrædder i begge ender 25 x 100 mm. Det ene par sider, 30 cm for oven og 50 cm for neden, som angivet og det andet 35 cm foroven og 55 cm for neden. Når formen er sømmet sammen, påsættes en ramme af 25 x 100 mm brædder.
Man må passe på, at overkanten af de to forme er i vage. Armering foretages med 4 kamstål ø 12 mm som placeres lodret i hvert hjørne ca. 10 cm fra formsidens overkant. Jernene skal være så lange, at de rager 115 cm over formens overkant.
Støbningen udføres med beton 1:6 til formenes overkant, oversiden afrettes vandret. Monteringen af blokke kan nu påbegyndes. I 4 af blokkene udhugges med en spidsmejsel fordybninger, således at et gennemgående rør kan indlægges. Røret er beregnet til indlægning af bærejern med hængsler for låge. Blokkene sættes med falsen opad.

Odense murer eksempler:

Jacob Rasmussen ApS
Enggade 6
5000 Odense C
CVR: 32768547
Hjemmeside
Den Lille Murer Odense ApS
Damhusvej 29
5000 Odense C
CVR: 36504757
Hjemmeside
Dansbo Entreprise A/S
Østerbro 10
5000 Odense C
CVR: 29392315
Hjemmeside