Murer Odder

  • Få 2-3 gratis tilbud på murer Odder
  • Du får kun tilbud fra anerkendte murermestre
  • Billig murer - Her får du hurtigt 3 uovertrufne tilbud

Eksempler på
8300 vejnavne

Mosagervej
Strandvejen
Horsensvej
Kongshusvej
Schønausvej
Splidholmvej
Randlevvej
Pederstrupvej
Lerdrupvej
Tornøegade
Kystagervej
Rørthvej
Solstien
Østpassagen
Spovevej
Havrevænget
Tværgade
Bøgelunden
Vennelundsvej
Rørth Ellevej

Murer Odder. Indhent 3 favorable tilbud - helt gratis

En erfaren 1. klasses murer i Odder kan udføre mange forskellige slags mureropgaver - for eksempel renovering af tag eller murværk, nybygninger, badeværelser, tilbygninger og så videre. Du vælger frit den murer i Odder, der bedst passer til din specifikke mureropgave. Få hurtigt omkring 24 procent i rabat på mureropgaven.
For både fabriksfremstillet mørtel og byggepladsfremstillet mørtel er det vigtigt, at den mørtel der skal fremstilles, bliver sammensat således, at de forudsatte og deklarerede egenskaber også opnås. Kravene til mørtlen gælder såvel den friske mørtels egenskaber og den hærdnede mørtels egenskaber.
Fabriksfremstillet funktionsmørtel leveres i silosystemer på byggepladsen. Hvis der til de fabriksfremstillede funktionsmørtel bliver tilsat forskellige tilsætningsstoffer på byggepladsen, skifter mørtlen over til at blive karakteriseret som byggepladsfremstillet, og så er der krav om, at egenskaberne skal dokumenteres.

Bestemmelse af målafvigelse

Når det skal afgøres, om et parti byggestens dimensioner overholder de tilladte afvigelseskrav, bestemmes målafvigelser med en skydelære efter en fastlagt målemetode (DS/EN 772-16). Målemetoden er forskellig fra byggestenstype til byggestenstype. Fx skal der anvendes 10 byggesten, når der er tale om måling af teglsten, mens der skal anvendes 6 byggesten ved måling af andre typer af byggesten.
Der er både krav til tilladte målafvigelser for hver enkelt sten og for middeltallet af de målte byggesten (henholdsvis 10 stk. og 6 stk.). Man afgør, om et parti byggestens dimensioner overholder de tilladte afvigelseskrav, ved at sammenholde stenenes enkeltmål og den udregnede middelværdi med de dimensioner for byggestenene, som producenten har deklareret.

Delformater og målafvigelser

Tilladte målafvigelser for delformater er de samme som for hele byggesten. For teglbyggesten skal der blot tages hensyn til delformaternes ændrede mål. Fx er den tilladte målafvigelse 4 mm for en hel sten i toleranceklasse T2, mens den tilladte målafvigelse er 3 mm for en 3/4-sten i samme toleranceklasse. Stenene, der i dette eksempel tages udgangspunkt i, er dansk normal format, hvor en hel sten måler 228 mm og en 3/4-sten 168 mm.
Byggestens tilladte målafvigelser fra producentens deklarerede mål fremgår af de europæiske standarder for byggesten. Kravene til middelværdi fremgår også af de efterfølgende tabeller. Tolerancer for teglmursten er dog kun angivet for dansk normalformat, bredstensformat, modulformat og kolumbaformat. For kravene til enkeltmålene henvises der til de pågældende standarder.

Aktuelle murerfirmaer i 8300 Odder

JC Tegn & Byg
Strandvejen 133
8300 Odder
CVR: 30718526
www.jctegnogbyg.dk
Murermester Steffen Holm Nielsen ApS
Stampmøllevej 46A
8300 Odder
CVR: 29408254
www.murermester-holm.dk
Søby Byg
Søbyvej 23
8300 Odder
CVR: 25846877
www.søbybyg.dk