Murer Lyngby

  • Få 3 gratis tilbud på murer Lyngby
  • Du får kun tilbud fra lokale murere
  • Billig murer - Betal ikke overpris

Få 3 Murer Lyngby tilbudFå 3 Murer Lyngby tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer Lyngby tilbud fra 3byggetilbud

Lyngby
vejnavne eksempler

Gammelmosevej
Fort Alle
Boveskovvej
Borremosen
Blomstervænget
Dyrehavegårdsvej
Gyldendalsvej
Argentinavej
Handelstorvet
Haraldslundvej
Akademivej
Granhøjvej
Hallingdal
Boulevarden
Havretoften
C.F.Holbechs Vej
Færøvej
Hartmannsvej
Enighedsvej
Ellehøjvej

Murer Lyngby? Vi finder de 3 bedste murere til opgaven

Leder du efter en kompetent murer i Lyngby? Her på 3murertilbud.nu kan du gratis og uforpligtende indhente 3 aktuelle tilbud på murer arbejde i Lyngby. 3murertilbud.nu er nemlig en gratis internet tjeneste, der har gennemgået og udvalgt en lang række murerfirmaer over hele Danmark.
Denne samling af murermestre og murere får chancen for at komme med tilbud på din mureropgave. De tre murerfirmaer i Lyngby, der reagerer først, modtager dine kontaktoplysninger. Dermed kan de give et hurtigt tilbud på murer arbejdet eller stille yderligere spørgsmål, forinden bindende tilbud leveres.
Vi sender som sagt din murer opgave i udbud til vores tilknyttede kvalitetsbevidste murere i Lyngby-området, der meget gerne vil give et tilbud på din opgave. I løbet af kort tid modtager du 3 stærke tilbud. Hvis du ikke ønsker at benytte dig af de tilbud du modtager, står det dig frit for at sige nej tak dem alle.

Mur, sten og tegl

Stenbygninger blev først opført af bjergarter, enten naturlige brudstykker eller tilhuggede sten; et håndværk, der udvikledes til en fornem kunstart. Men allerede fra antikken kender man til byggemetoder med kunstige stenmaterialer af ler - teglmaterialer.
De første lersten var blot soltørrede, og de kan stadig findes i danske huse, hvor de hovedsagelig er brugt til skillerum, da vand får dem til at i opløsning. Der kan dog stadig findes ydmyge huse af bindingsværk, hvor tavlene - felterne mellem tømmeret - også i ydermuren er opmuret af soltørrede sten.
Mursten af den type er ikke længere acceptable. Tegl skal brændes for at opnå sine eftertragtede egenskaber. Hvor og hvornår man først brændte byggetegl ved høje temperaturer, og derved gav dem de strålende egenskaber, tegl er berømmet for, er ikke så let at vide.

Forskel på røde og gule mursten

Det er nærliggende at tro, at den viden, der ligger bag lerets muligheder, er opstået uafhængigt mange steder, hvor man satte en lerpotte over ilden i et bål. Der skal dog mere til end denne viden og egentlige teglværker eller teglgårde med velfungerende ovne, der leverede tilpas mange sten af god, ensartet kvalitet, kendes først fra sen middelalder.
Siden blev teglindustrien meget stor i Danmark. hvor vi har så rigelige mængder ler og så sparsomme forekomster af natursten og klippe. Leret i undergrunden findes som rødler og blåler. Rødleret ligger helt oppe under mulden. Nedbør vasker kalk og forskellige salte ud af rødleret, som når blåleret ved nedsivning. På den måde opstår de to lertyper. Rødler, som er lettest tilgængeligt, var tidligere råstoffet til de fleste teglmaterialer.

Få 3 Murer Lyngby tilbudFå 3 Murer Lyngby tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer Lyngby tilbud fra 3byggetilbud


Murer Lyngby eksempler:

Murerfirma Jan Poulsen
Gedvad 12
2800 Kongens Lyngby
CVR: 31199190
Hjemmeside
Dannebrog A/S
Lyngby Hovedgade 1
2800 Kongens Lyngby
CVR: 21622370
Hjemmeside
Jensen & Dam ApS
​​Lyngby Torv 16
2800 Kongens Lyngby
CVR: 14981136
Hjemmeside