Murer Lyngby

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Lyngby
  • Du får kun tilbud fra ansvarsbevidste murermestre
  • Billig murer - Udfyld skemaet og få fortrinlige tilbud

Eksempler på veje
fra Lyngby

Agerbovej
Birkedal
Fortunparken
Christoffers Alle
Chr.Winthers Vej
Baune Alle
Agnesvej
Haraldslundvej
Bygningstorvet
Birkhøjvej
Fortunfortvej
Brovej
Blomstervænget
Gyrithe Lemches Vej
Dybendalsvej
Dronningens Vænge
Handelstorvet
Asylgade
Frithjofsvej
Havegærdet

Murer Lyngby? Vi finder de 3 bedste murere til opgaven

På 3murertilbud.nu tilbyder vi at skaffe de bedste tilbud fra lokale faglærde murere i Lyngby. Det foregår sådan, at du fortæller os om din mureropgave som vi så distribuerer videre til alle vores tilknyttede murerfirmaer i Lyngby-området. 3 murer firmaer sender dig et kanon tilbud hver på den mureropgave, de skal løse.
Overlukninger optager belastningen fra murværket og taget ovenover. For at kunne udføre en korrekt og sikker opmuring af en overlukning er de, at man kender til og forstår konstruktionernes indre kræfter og spændinger. Overlukninger kan udføres i form af fx bjælker, buer, stik og udkragninger.
En statisk last er en belastning på en konstruktion. Det kan for eksempel være egenlast, snelast, vindlast og nyttelast. Læren om, hvordan belastninger virker på en konstruktion, kaldes statik. Belastningen kan være på en bygningsdel eller på bygningen som helhed.

Mur, sten og tegl

Stenbygninger blev først opført af bjergarter, enten naturlige brudstykker eller tilhuggede sten; et håndværk, der udvikledes til en fornem kunstart. Men allerede fra antikken kender man til byggemetoder med kunstige stenmaterialer af ler - teglmaterialer.
De første lersten var blot soltørrede, og de kan stadig findes i danske huse, hvor de hovedsagelig er brugt til skillerum, da vand får dem til at i opløsning. Der kan dog stadig findes ydmyge huse af bindingsværk, hvor tavlene - felterne mellem tømmeret - også i ydermuren er opmuret af soltørrede sten.
Mursten af den type er ikke længere acceptable. Tegl skal brændes for at opnå sine eftertragtede egenskaber. Hvor og hvornår man først brændte byggetegl ved høje temperaturer, og derved gav dem de strålende egenskaber, tegl er berømmet for, er ikke så let at vide.

Forskel på røde og gule mursten

Det er nærliggende at tro, at den viden, der ligger bag lerets muligheder, er opstået uafhængigt mange steder, hvor man satte en lerpotte over ilden i et bål. Der skal dog mere til end denne viden og egentlige teglværker eller teglgårde med velfungerende ovne, der leverede tilpas mange sten af god, ensartet kvalitet, kendes først fra sen middelalder.
Siden blev teglindustrien meget stor i Danmark. hvor vi har så rigelige mængder ler og så sparsomme forekomster af natursten og klippe. Leret i undergrunden findes som rødler og blåler. Rødleret ligger helt oppe under mulden. Nedbør vasker kalk og forskellige salte ud af rødleret, som når blåleret ved nedsivning. På den måde opstår de to lertyper. Rødler, som er lettest tilgængeligt, var tidligere råstoffet til de fleste teglmaterialer.

Her er de bedste murerfirmaer

Murermester Jesper Lund
Mølleåparken 11
2800 Kongens Lyngby
CVR: 27604579
www.murermesterlund.dk
Murerfirma Jan Poulsen
Gedvad 12
2800 Kongens Lyngby
CVR: 31199190
www.murer-lyngby.dk
Jensen & Dam ApS
​​Lyngby Torv 16
2800 Kongens Lyngby
CVR: 14981136
www.jensen-dam.dk