Murer Gribskov

  • Få gratis 2-3 tilbud på murer Gribskov
  • Indhent friske tilbud fra engagerede murerfirmaer
  • Billig murer - Håndværkertilbud - Indtast din opgave online

Vi dækker også
postnummer 3220

Sørøjlsvænget
Skovridervænget
Tibirkevej
Hyrdeleddet
Vængevej
Øvrevænget
Victor Bendix Vej
Kløvervej
William Scharffs Vej
Kildegårdsvej
Rosenbakken
Kunertsvej
Torpen
Nordre Strandvej
Haarlandsbakken
Østerled
Solvej
Møllevej
Skovskellet
Strandvejen

Find en effektiv murer i Gribskov kommune - Få 3 tilbud

Få 3 stærke tilbud på murerarbejde i Gribskov kommune. Opret opgaven i murerformularen på 4 til 5 minutter så finder vi tre effektive murerfirmaer, der hver får lov at afgive tilbud til dig - 100 pct gratis. Der er maksimalt 3 murerfirmaer, der modtager dine kontaktoplysninger og med vores murerservice kan du få ca 33% i rabat.
Armeringsstænger og armeringssystemer i murværkskonstruktioner i aggressivt og moderat miljø skal være af rustfast stål eller være korrosionsbeskyttet svarende til miljøklassen. Hvis man benytter rustfast stål efter euroCodesystemet, er kravet om korrosionsfasthed for armeringsstål opfyldt.
Som et alternativ til rustfast stål kan man omstøbe armeringsstænger og armeringssystemer med beton eller C-mørtel. Afhængigt af miljøklassen, som bygningsdelen hører til, skal dæklaget omkring armeringen minimum være som angivet.

Fuger, sætningsrevner og murbier

Murværk er indrettet sådan, at opmurings- og fugemørtel er svagere og mere elastisk end stenene. Sådan skal det være for at give muren evne til at sætte sig umærkeligt og følge små bevægelser uden at revne. Og hvis den endelig revner, kun at revne i fugerne men lade stenene gå fri.
Det fungerer i praksis og sten ødelagt ved sætninger er sjældne. Hvis de optræder må de udskiftes som beskrevet i det foregående. Revnede fuger må repareres efter et skøn. Ofte er revnerne ubetydelige, og det er bedst at lade dem være.
Men ellers kan revnet murværk styrkes og forskønnes ved at udkradse fugerne i en fjerdedel af stenens dybde, vande og afstøve, og derpå fuge på ny med en mørtel af passende sammensætning og farve. Skal mange fuger udkradses, betaler det sig at anskaffe en fræsestift til montering på en lille vinkelsliber.

Murbier lever i kalkmørtel

Ved reparation efter mere alvorlige sætninger kan fremtidige bevægelser på reparationsstedet forebygges med nogle indlagte bistål eller musetrapper, som er lavet af rustfri, kraftig tråd. Bistålet skjules helt i fugen og må som regel indlægges i flere fuger over hinanden, vinkelret på sætningsrevnen og sådan, at stålet rager mindst 50 cm ud på hver side af revnen.
Murbier er nogle ganske små, ikke lådne bier med ringet bagkrop, og de bør ikke give anledning panik, hvis de optræder i noget af murværket. Man skal dog holde øje med udviklingen, for i løbet af nogle sæsoner kan de blive ret talrige, hvis de trives på stedet.
Bierne finder sig typisk til rette i bløde kalkmørtelfuger mod syd og vest, hvor de laver gange og opfostrer afkom, og efterhånden kan skaderne blive ret alvorlige. Så må de angrebne fuger kradses grundigt ud, behandles med insektpulver og derpå genfuges.

Udvalgte murerfirmaer fra 3220 Gribskov

Murermester Michael Løve Nielsen
Pilevej 3
3220 Tisvildeleje
CVR: 20071036
www.murerloeve.dk
Murerfirmaet Damgaard ApS
Haredalen 1
3220 Tisvildeleje
CVR: 20729791
Tlf. 48707718
Den Levende Murer
Væverlodden 3
3220 Tisvildeleje
CVR: 25825543
Tlf. 48708385