Murer Galten

  • Få 2-3 gratis tilbud på murer Galten
  • Du får kun tilbud fra kvalitetssikrede murere
  • Billig murer - Spar hurtigt mindst 28%

Eksempler på veje
i postnummer 8464

Engparken
Skovlundvej
Porskjærvej
Frejasvej
Østergade
Egevænget
Tinbækparken
Mosevej
Stenskovvej
Frodes Mark
HC Ørsteds Alle
Toftevej
Nørregårdsvej
Bøgevænget
Cedervej
Bispevænget
Enebærvej
Lunden
Kirkestien
Bakkeskoven

Spar 25 procent på en lokal dygtig murer i Galten

En murers timeløn kan der være stor forskel på og der kan også være stor forskel på, hvor mange timer en murer skal bruge på at løse opgaven. Derfor skal du altid indhente flere murer tilbud på dit murerarbejde i Galten. Du kan frit spørge flere murere om tilbud og det gør du nemmest ved at lade os skaffe dig 3 velegnede murer tilbud.
Sand tilsættes ler til mursten for at modvirke, at leret svinder under brændingen. Hvis leret svinder meget under brændingen, vil det give revner i murstenene. Det er meget forskelligt, hvor meget sand der tilsættes ler, der bruges til teglfremstilling.
Nogle lerarter behøver næsten ingen sand, mens andre mere fede lerarter skal tilsættes en del sand. De hyppigst anvendte tilsætningsstoffer er savsmuld og brunsten. Savsmuld tilsættes for at gøre murstenen mere porøs (savsmuldet brænder væk, når murstenen brændes i ovnen).

Nivellering med stadie og rotorlaser

Et stadie er en 3-4 m lang målestok. Det fås bl.a. som teleskobstadie, tommestokstadie og klapstadie (kan klappes sammen). Stadiet er inddelt efter metersystemet med 1 cm som det mindste mål. Bundfarven på hele stadiet er hvid.
For tydeligt at kunne skelne 1 meter fra 2 meter osv. er markeringerne på stadiet ofte udført med skiftevis rød og sort farve for hver meter. Det er vigtigt for nøjagtigheden af målingerne, at den, der holder stadiet, hele tiden er opmærksom på at holde det lodret. Det kan være vanskeligt fx i hård blæst. Derfor er nogle stadier påmonteret en dåselibelle, så man hele tiden kan sikre sig, at stadiet står lodret.
Med en rotorlaser kan nivellering udføres af én person. Først sættes laseren op på et stativ. Derefter går man rundt og aflæser højder med en modtager, som er monteret på et stadie eller en lægte.

Afsætning af hus

At afsætte en bygning vil sige, at man markerer en kommende bygnings placering. Når man skal sætte mål af til fx et hus, er det meget vigtigt, at man gør det korrekt. Den mindste unøjagtighed i de første mål vil gentage sig hele vejen igennem opbygningen af huset med det resultat, at husets mål og vinkler ikke bliver korrekte. Afsætning af et hus kan fx gøres på følgende måde:
1. Bygningens 4 hjørner markeres med pæle. Reglerne for 3-4-5-trekanten benyttes.
2. Galger anbringes ved samtlige hjørner, og sokkelhøjden fastsættes ifølge koterne, som er angivet på tegningen. Galgebrædder opsættes vandret. Snor nr. 1 spændes.
3. Vinkel anbringes i flugt med snor 1.
4. Snor 2 spændes i flugt med vinkel.
5. Bredde og længde udmåles (mål ifølge tegning).
6. Snor 3 og 4 spændes.
7. Kontrol af vinkel ved hjælp af diagonalmålene i snorenes skæringspunkter.

Find de bedste murerfirmaer

Byggefirmaet Andersen
Stationsvej 2
8464 Galten
CVR: 29920826
www.byggefirmaetandersen.dk
line.design
Pebbelparken 52
8464 Galten
CVR: 14757279
www.linedesign.dk
Harald Røgen & Sønner A/S
Jeksenvej 98
8464 Galten
CVR: 10962641
www.rogen.dk