Murer Frederiksberg

  • Få tre gratis tilbud på murer Frederiksberg
  • Du får kun tilbud fra 1. klasses murerfirmaer
  • Billig murer - Det er tidsbesparende

Vi dækker også
postnummer 2000

Adilsvej
Dronning Olgas Vej
Rådmand Steins Alle
Holger Danskes Vej
Nimbusparken
Kilevej
Henning Matzens Vej
Laurids Bings Alle
La Cours Vej
Nitivej
General Bahnsons Vej
Roskildevej
P.G. Ramms Alle
Hovedvejen
Marielystvej
Jernbanestien
Aurikelvej
Jyllandsvej
Thurøvej
Solbjerg Plads

Murer Frederiksberg. Send din mureropgave på 5 min

Websitet 3murertilbud.nu er en både gratis og genial online murerservice, der tilbyder at finde de bedste tilbud på murerarbejde på Frederiksberg. Vi samarbejder med autoriserede murerfirmaer og murermestre, og du er derfor garanteret professionelt og veludført arbejde fra A til Z. Bestil 3 bekvemme murer tilbud med stor rabat.
Henmuring af tagsten på gavle: Bagmuren opmures først, og trykfast isolering fastgøres langs overkanten. Facaden mures færdig, idet hulrummet langs overkanten udmures med fx bredsten. Gavlkransen er nu varmeisoleret og kompakt og kan sammen med trådbinderne optage kræfterne fra vinden.
Når gavlen er færdig, fugtisoleres med PF2000, så lægterne ikke opfugtes fra murværket eller fra den række tagsten, der evt. henmures. Se TEGL 36, Oplægning af tegltage fra Forlaget Tegl og Murerfagets tagbog fra Erhvervsskolernes Forlag.

Kalk og cementmørtel

Cement og kalkmørtler er anvendt utallige steder i huset. Som fuger i murværket, til støbning af fundament, sokkel, udvendig trappe og gulve samt til pudsning af vægge og lofter. Alle disse bygningskonstruktioner er fremstillet af mørtelblandinger med forskellige egenskaber.
Og skal de sidenhen repareres, bør man så vidt muligt vælge en mørtelblanding magen til. Det er imidlertid lettere sagt end gjort. For som regel kender man ikke den oprindelige mørteltype. I så fald må man hellere anvende en mørtel med lidt mindre styrke end den blanding, mureren formodes at have brugt.
Afhængig af typen og mængden af bindemiddel opnår mørtlen forskellige egenskaber som hårdhed og styrke. Når producenterne ikke kan nøjes med blot at fremstille en bomstærk blanding, der er anvendelige til alle formål, hænger det sammen med, at mørtlen ikke må være stærkere end underlaget.

Tre grupper mørtel

Kalkmørtel fås som 7% kalkmørtel, der benyttes til opmuring og 9% kalkmørtel til indvendig pudsning. En speciel type er hydraulisk kalkmørtel, der bruges, hvor man ønsker særlig hurtig hærdning. Kalkcementmørtel (bastardmørtel) anvendes især til opmuring, fugning og udvendig puds. Der findes flere kvaliteter, men den mest anvendte til boliger, hvor der ikke stilles specielle krav til styrken, er KC 50.
Uanset hvilken mørteltype man vælger, er den blandet af disse bestanddele:
  • Et bindemiddel, som enten kan være kalk eller cement, og i nogle tilfælde begge dele
  • Et såkaldt tilslag af sand, der kan have forskellig finhed (kornstørrelse), alt efter hvilken struktur der ønskes i overfladen
  • Vand, som tilsættes før brugen for at give mørtlen den rigtige konsistens og igangsætte hærdningen

Fleksible murerfirmaer fra postnummer 2000

Murermester Winsløw & Larsen ApS
Mariendalsvej 37
2000 Frederiksberg
CVR: 33954662
www.murer-frederiksberg.dk
JOBI Service & Entreprise
Nordre Fasanvej 33C, 3. th
2000 Frederiksberg
CVR: 33679580
Tlf. 20660008
Poul Sørensen
Ved Lindevangen 8, 4. th.
2000 Frederiksberg
CVR: 31351200
www.poulmurer.dk