Murer Albertslund

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Albertslund
  • Indhent rare tilbud fra prekvalificerede murere
  • Billig murer - Spar meget tid på din opgave

Postnummer 2620
vejnavne

Kanalens Kvt
Galgebakken Øster
Hanens Kvt
Herstedøster Sidevej
Degnehusene
Enebærhaven
Hjulets Kvt
Bytorvet
Banehegnet
Glentehusene
Alberts Vænge
Galgebakken Skrænt
Kastanjens Kvt
Ballerupvej
Lodager
Herstedøster Kirkestræde
Hedeengvej
Mesterslippen
Bygangen
Hvedens Kvt

Murer Albertslund. Få 3 gratis tilbud og spar 35 pct

Søger du efter en billig og kompetent murer i Albertslund? Tillykke! Du har fundet 3murertilbud.nu, hvor du - fuldstændig gratis - kan få 3 fortræffelige friske murer tilbud fra lokale murermestre, der står parat til at udføre din opgave. Udfyld webformularen nu og få en frisk pris på murerarbejdet i løbet af ganske få dage.
Som ved alt andet murværk er der også for blændinger nogle regler, der skal overholdes. Modsat pilastre lægges der ved blændinger ud i hele murtykkelsen. Man tager altså ikke hensyn til blændingen. De sten, der er i overskud, fjernes bagefter. En blænding har altid en pille på hver side.
Hvis blændingen er delelig med hele kopper, vil afslutningerne i pillerne være ens, hvilket er vigtigt, hvis man ønsker et harmonisk murværk. Blændinger, som ikke er delelige med hele kopper, vil give forskellige afslutninger i pillerne, og samtidig kan det være nødvendigt at skære stenene i gering.

Indbygning af spejl i flisevæggen

Bestem spejlets størrelse og placering i væggen. Afmærk derpå vægfladen, der skal ryddes. Det kan du gøre ved at klæbe afdækningstape på fliserne langs åbningen. Det giver et indtryk af, hvor meget spejlet kommer til at fylde samtidig med, at tapen vil beskytte de omgivende fliser, nar spejlåbningen skal ryddes.
Skal spejlet monteres uden en omgivende bort, kan du straks tage målene og bestille spejlet hos glarmesteren. Udmål den nøjagtige afstand mellem kanten af de omgivende fliser i både højden og bredden. Vær opmærksom på, at der skal være plads til en fuge svarende til den, der er anvendt i den øvrige flisevæg.
Derfor skal både den målte bredde og højde fratrækkes to gange fugebredden for at få den nøjagtige spejlstørrelse. Såfremt spejlet skal forsynes med en bortkant, bør den først monteres i vægåbningen, så du bagefter kan foretage en nøjagtige udmåling.

Fuger omkring et spejl

Mål vægflisernes tykkelse, der typisk er mellem 6 og 10 millimeter. Det er nemlig vigtigt, at spejlet har samme tykkelse, så det kommer til at sidde i niveau med den øvrige væg. Til indbygning bør man altid bruge et forseglet spejl, også kaldet et dobbelt spejl, hvor selve spejlglassets bagside er påklaebet en ekstra glasplade, der forhindrer indtrængning at fugt.
Går man forsigtigt til værks, er det nemt at rydde en plads til spejlet i fiisevæggen. Det er imidlertid et arbejde, der kræver lidt tålmodighed. Især når fugerne omkring åbningen skal fjernes, uden at de tilstødende fliser beskadiges. Efter at fliserne og deres fuger er fjernet, spartles eventuelle huller i vægfladen ud for at sikre spejlet en god vedhæftning. Begynd med at montere den nederste bortkant. Fliseklæberen bør spartles på vægfladen på tværs af bortflisernes længderetning for at opnå den bedste vedhæftning.

Effektive murerfirmaer i postnr. 2620

Murermester Torben Lorentzen
Lodager 13
2620 Albertslund
CVR: 33227949
www.murermester-lorentzen.dk
Sabroe Multibyg ApS
Flintager 34
2620 Albertslund
CVR: 31186986
www.sabroemultibyg.dk
LaMi Multiservice
Roholmsvej 14
2620 Albertslund
CVR: 36405473
www.lami-multiservice.dk