Murer Østerbro

  • Få 3 gratis tilbud på murer Østerbro
  • Du får kun tilbud fra fleksible murerfirmaer
  • Billig murer - Vi har 24 timer i døgnet

2100 Østerbro
vejnavne

Malmøgade
Sankt Jakobs Gade
Sølundsvej
Bredelandsvej
Masnedøgade
Inge Lehmanns Vej
Vejlegade
Nordre Frihavnsgade
Aldersrogade
F.F. Ulriks Gade
Gammel Kalkbrænderi Vej
Klosterrisvej
Strandvænget
Sifs Plads
Lundehusvej
Frederik V's Vej
Heisesgade
Kalkbrænderihavnsgade
Korsørgade
Marstalsgade

Murer Østerbro. Vi skaffer dig 3 supergode tilbud

Det kan være lidt besværligt selv at finde en lokal troværdig murer på Østerbro. Internetsiden 3murertilbud.nu er en 100 % gratis onlinetjeneste, som har indgået samarbejde med pålidelige certificerede murerfirmaer i hele Danmark. Benytter du 3murertilbud.nu, får du op til 20 pct. i dejlig rabat på murer regningen.
Et strømskifte er en smuk afslutning af murværket i gavlen. Strømskiftet består af trekantede felter vinkelret på gavlflugten. Felterne bliver ens, hvis der benyttes et lige antal skifter i hver trekant. Taghældningen skal helst være mellem 45° og 60° for, at strømskifter kan udføres på gavlen.
En vinkel fremstillet af 3 lægter kan med fordel bruges som skabelon under opmuringen af strømskifter. Skabelonen flyttes i takt med opmuringen af gavlen. Ved opmuring af gesimsen spændes snoren altid på underkanten af de enkelte skifter i gesimsen, fordi det er den kant, man flugter og kan se.

Betonplader til skorstensafslutning

Der stilles følgende krav til en betonplade, der anvendes som skorstensafslutning:
- Pladen skal ligge løst på skorstenspiben, så den kan arbejde uden at ødelægge det underliggende murværk.
- Pladen skal ligge på et absolut vandtæt materiale.
- Pladen skal have minimum 5 cm fremspring med vandnæse eller være forsynet med løskant, så piben beskyttes mod vand og tilsodning.
Skorstenspiber udført med støbt betonplade med fremspring og vandnæse er at foretrække. Skorstensrør
Der gælder følgende generelle regler for skorstensrør:
- Skorstensrør skal fremstå uden utætheder.
- Der skal anvendes så mange hele sten som muligt.
- Fugerne i skorstensrøret komprimeres under opførelsen.
- For at skorstensrøret kan få en plan overflade, filtses/berappes røret indvendigt under opmuringen.

Råmaterialet til gipsplader

Råmaterialet til fremstilling af byggepladernes kerne er gips, der brydes som et naturprodukt herhjemme og mange andre steder i verden eller hentes som et restprodukt fra den kemiske industri og kulkraftværkernes rensning af røg.
Gipssten finmales og kalcineres. det vil sige ophedes, så deres indhold af bundet vand drives ud. Gipsen blandes derefter med vand og tilsætningsstoffer til en flydende masse. Den formes til plader og pålimes karton på for- og bagsiden for til slut at blive tørret i en ovn.
Kartonen, der både fungerer som armering og overflade på gipspladen, slutter tæt rundt om pladernes langgående sider, men er gennemskåret på endefladerne. Gipsplader til vægge er 13 mm tykke. De fremstilles i bredderne 90 og 120 cm med længder, der varierer i spring fra 220 til 360 cm.

Certificerede murerfirmaer fra postnr. 2100

Murerfirmaet Erik Møller ApS
Fåborggade 1
2100 København Ø
CVR: 53740715
www.emmurer.dk
Murermester Niels Erik Terndrup
Indiakaj 9
2100 København Ø
CVR: 62260211
www.murermester-terndrup.dk
H.U.S. ApS
Ragnagade 20
2100 København Ø
CVR: 35051740
www.hus-aps.dk