Murer Viborg

  • Få tre gratis tilbud på murer Viborg
  • Du får kun tilbud fra kreative murerfirmaer
  • Billig murer - En gratis service fra os til dig

Viborg
vejnavne eksempler

Bragesvej
Sejbækvej
Fischers Plads
Blichersvænge
Røddingvej
Daugbjerg Engvej
Bakkevej
Fuglevænget
Sanglærkevej
Røverdal
Rugvænget
Blegevej
Grævlinghøjen
Rørhøjen
Gl. Århusvej
Bronzehøj
Dalvikvej
Bjerringholmvej
Erik Glippings Vej
Egevej

Murer i Viborg ✔ Vi skaffer dig 3 gratis tilbud

Bestil i dag 3 gratis bindende på en energisk murer i Viborg. Når du har fundet det bedste murertilbud, så sørg for, at der er ryddet op og klargjort til, at mureren kan påbegynde arbejdet. Skal facaden pudses op, bør du afdække eller fjerne blomster og anden beplantning/buskads ved muren, så mureren bedre kan komme til.
Teglblokke fremstilles efter de sammen principper som almindelige mursten. I Danmark er teglblokke ikke særligt udbredt. Med de stadigt strengere isoleringskrav bliver de højisolerende celleblokke, fx Porotherm og ThermoPlan, måske i fremtiden mere almindelige. Teglblokke fremstilles i flere forskellige typer og størrelser. Information om de enkelte produkter kan fås hos producenterne.
I forbindelse med flytning løftes stativet med instrument påmonteret til næste målested. Når man flytter instrumentet, skal man altid holde det lodret, ellers risikerer man at skade det.

Forskellige fugtspærrer

Med enkelte undtagelser anvendes murpap og murfolie de samme steder i en murværkskonstruktion. TB-render og stålrender indmures over vindues- og døråbninger i bagsiden af formuren. Her virker de som en slags indvendig tagrende. Blankt murværk er ikke tæt over for vedvarende slagregn.
Det vand, der trænger gennem murværket, leder renden bort og forhindrer derved, at der trænger fugt ind i bygningen. En stålrende vil desuden også lede vandet ud over vinduet. Det er meget vigtigt, at man placerer og indmurer fugtspærrer korrekt. Ellers kan der opstå fugtskader i murværket.
Fugtskaderne er dyre at udbedre, bl.a. fordi fugtspærren er solidt integreret i konstruktionen. De hyppigst anvendte fugtspærrer er:
- Murpap (et lag kraftig asfaltpap).
- Murfolie (et lag plastfolie).
- TB-rende (plastrende).
- Stålrende (rustfri stålprofil).

Fugtspærre mod fugt i bygningen

Kurvehanksbue: Som regel skal de nederste skifter kileskæres for at få et pænt resultat. For at få den pæneste inddeling af skifterne er det nødvendigt at inddele på oversiden af buen og så kileskære. Derved bliver lejefugerne ens i størrelse.
Fugtspærrer indmures bestemte steder i et murværk for at forhindre fugt i at komme ind i bygningen eller for at bortlede indtrængende regnvand.
Det er vigtigt at forhindre fugt i at trænge ind i murværkskonstruktioner, da der ellers kan opstå skader i form af fx:
- Mug- og skimmeldannelse i indervægge.
- Frostskader på udvendigt murværk.
- Saltforvitringer(saltskader).
- Misfarvninger.
- Råd og svamp i trækonstruktioner.

Aktuelle murerfirmaer fra 8800 Viborg

Byggefirmaet Michael Hansens eftf
Arildsvej 16
8800 Viborg
CVR: 31221447
www.michaelhansens-eftf.dk
Murermester Henning Jereminsen ApS
Tagtækkervej 2
8800 Viborg
CVR: 76672113
Tlf. 86624977
Finderup Murerforretning ApS
Fallevej 9
8800 Viborg
CVR: 27527302
www.finderupmurerforretning.dk