Murer Sorø

  • Få tre gratis tilbud på murer Sorø
  • Bestil tiltalende tilbud fra bundsolide murerfirmaer
  • Billig murer - Det er gratis at anvende vores tjeneste

Sorø
vejnavne eksempler

Stensbøgvej
Nødbrøndsvej
Stenstrupvej
Liselundvej
Søholm
Tulipanhaven
Holberg Arkaden
Heimdalsvej
Lynge Byvej
Stillevang
Rydevang
Østervænget
Wilstersvej
Søbakken
Hyldevej
Holmen
Nyvej
Pedersborg Huse
Ottesvej
Skovbrynet

Murer Sorø ✔ Indsend din opgave ✔ Få 3 tilbud

Hvis du er rimelig konkret, når du indtaster din mureropgave i tilbudsskemaet, så får du de bedste murer tilbud. Her på 3murertilbud.nu samarbejder vi med de bedste murerforretninger i Sorø og det er disse firmaer, som din mureropgave bliver sendt ud til. Så kontakter firmaerne selv dig med enestående gode murertilbud. Tilbuddene er så gode, at du nemt får 35% i rabat på din mureropgave.
Bevaringsværdige bygninger er ikke fredede, men er omfattet af en bevaringspligt, som kan være beskrevet i kommunale lokalplaner og lignende. I disse planer har de lokale bygningsmyndigheder opstillet nogle minimumskrav til restaurering.
For murværk, der opføres af nye materialer, kræves det i Eurocode 6, at man først undersøger, hvilken af de 5 eksponeringsklasser der er gældende. Se eksponeringsklasserne i Eurocode 6. Eksponeringsklasserne angiver, hvor udsat muren er for vejr, vind, kemikalier mv.

Vinkelmåling i et byggeri

l en firkantet figur kan de rette vinkler kontrolleres ved at diagonalerne måles. For en normal feriehytte kan en forskel på et par cm tolereres. Sidelængderne må ikke være for korte, mindste længde 1 m. En væg A-B er opført og fra C skal en ny væg afsættes vinkelret på A-B.
Læg et bræt ud C-D, afsæt 60 cm til E på væggen og 80 cm fra C til F på brættet, når afstanden mellem E og F er 100 cm, ligger brættet vinkelret på væggen. En vilkårlig vinkel kan afsættes med en tommestok således: vinkelen dannes ved tommestokkens andet led.
Derefter bøjes tommestokken i tredje led, således at skalaens nulpunkt netop når skalaen, som aflæses med mm-nøjagtighed. Man må naturligvis passe på, at vinkelen ikke ændres. Med kendskab til dette mål kan vinklen afsættes. En ret vinkel kan i øvrigt altid afsættes ved hjælp af en halvcirkel.

Grave- og murerarbejde

Muldjorden, i reglen 10-25 cm, fjernes og samles i en let tilgængelig høj for senere anvendelse. Arbejde med råjord udføres med mejsel, hakke og spade, spaderne vælges med større eller mindre blad efter jordens hårdhed.
Det opgravede materiale lægges på byggegrundens udvendige side; jo dybere der graves, des længere må jorden lægges fra kanten for at undgå skred, Ved skakte med dybde større end 1,5 m bør jorden graves op i to tempi. Skred indtræffer, når kanthældningen er større end skredvinkelen, hvorved man forstår den vinkel en jorddynges sider danner, når den tippes på et underlag.
Ved vejarbejder og terrassearbejder anvendes ofte kantvinkel 1:1,5. Ved udgravning af dybe smalle grøfter for dræn og lign. anvendes spade med smalt blad.

Murerfirmaer Sorø eksempler:

Øgård Entreprenørservice A/S
Birkehusevej 7
4180 Sorø
CVR: 30173899
www.oegaard-es.dk
Mr Bygningsentreprise Ivs
Parnasvej 5
4180 Sorø
CVR: 36973013
www.mr-bygningsentreprise.dk
Kastanien
Hylstrupvej 18
4180 Fjenneslev
CVR: 10382270
www.kastanien.dk