Murer Sjælland

  • Få 3 gratis tilbud på murer Sjælland
  • Du får kun tilbud fra energiske murerfirmaer
  • Billig murer - Nye muligheder med 3 ypperlige tilbud

Veje i postnummer 4160

Trælløsevej
Mosevej
Alleen
Kærvej
Irisvænget
Guldagervej
Hjelmsølillevej
Lupinvænget
Broksøvej
Skelbyvej
Galgebakken
Høgevænget
Birkebakken
Herluflille Møllevej
Fr. Bajersvej
Nygårdevej
Præstestræde
Tybjerglillevej
Skolemarken
Stenagergårdsvej

Murer Sjælland. Få gratis 3 tilbud og find en god murer

Få gratis 3 murertilbud! Vi matcher din opgavebeskrivelse med troværdige murerfirmaer på hele Sjælland. 3 pålidelige firmaer får lov til at komme med tilbud på opgaven. Der er mange penge at spare (op til 33 pct.), når du sidder med 3 murertilbud i hånden som du kan sammenligne i ro og mag. Få løst dit murerproblem på Sjælland allerede i denne uge!
Hvis det drejer sig om restaurering af en fredet bygning, skal projektet godkendes af et af Kulturstyrelsens kontorer for bygningsbevaring, inden projektet påbegyndes. Hvis det drejer sig om almindelig vedligeholdelse, er godkendelse ikke nødvendig.
Kulturstyrelsen kan stille krav om, at der bruges de samme materialer, som da bygningen blev opført. Da brugen af cement først blev almindelig i slutningen af 1800-tallet, indebærer dette krav som regel, at man ikke må bruge cementbundne mørtler, fx kalkcementmørtler.

Muring og måling

Lodning og vagning udføres når man vil sikre sig, at murværk bliver lodret eller en gulvflade plan. Loddet er et meget vigtigt værktøj, ved afsætning af retningslinier; det består af en massiv stålspids med messingskrue for fastgørelse af lodsnoren. Ved lodning af et murhjørne må indstilling ske fra 2 flugtlinier beliggende på en ret vinkel. Et murhjørne har således altid 2 loddepunkter. Måleværktøjet kan i en vis udstrækning anvendes som lod.
Vaterpas med hvilket såvel lodrette som vandrette retningslinier kan tilsikres forudsættes kendt. For at kunne måle sig frem fra et højere til et lavere liggende punkt, anvendes en retskede, et høvlet bræt med en sådan bredde, at det ikke bøjer ned.
Retskeden med vaterpas lægges på understøtning 1, hvorefter understøtning 2 bygges op, og således fortsættes til understøtning 3 etc. Dette arbejde betegnes at bringe punkterne 1 til 3 i vage.

Afsætning af en bygning

Inden støbning af fundamenter, grundplade o. l. kan påbegyndes og helst inden udgravning er sket afsættes bygningen. Afsætning sker ved såkaldte flugtsnore. Bedst egnet er 0,5 mm udglødet jerntråd. Det omtrentlige leje for bygningens sider markeres på grunden, og ca. 2 m fra siderne opsættes 2 galger bestående af 2 pæle af uhøvlet træ forbundet med et vandret bræt.
De vandrette brædder skal sidde i samme højde, og helst i højde med fundamentets overkant; er bygningen stor er det ikke let at bringe disse brædder i vage, og det er bedst at lade en fagmand nivellere. Man kan også ved vagning bestemme hældningen for en ret linie mellem 2 punkter i forskellig højde, ved at bringe et tredje punkt over det laveste i vage med det højeste. Eksempel. Der skal afsættes en hældning på 1:50.

Kvalitetsbevidste murerfirmaer fra postnummer 4160

Murermester Jack Rabe
Galgebakken 4
4160 Herlufmagle
CVR: 37601276
AM Group I/S
Tybjerg Bygade 4 C
4160 Herlufmagle
CVR: 36251948
www.amgruppe.dk
Murermester Bjørn Oppermann
Suså Landevej 20
4160 Herlufmagle
CVR: 33444486
www.facebook.com/601984736535797