Murer Næstved

  • Få gratis 3 tilbud på murer Næstved
  • Du får kun tilbud fra kvalitetsbevidste murermestre
  • Billig murer - Find rutinerede firmaer her

Eksempler på veje
fra Næstved

Uglehusene
Ringvej
Sct Peders Kirkeplads
Roarsvej
Troldebjergvej
Vallensved Bygade
Skovkilden
Valmuevej
Slettevej
Øverupvej
Solbakkevej
Ægirsvej
Rislevvej
Rønnebæksholm
Pærevænget
Sjællandsvej
Tarupvej
Thit Jensens Vej
Rettestrupvej
Tropavænget

Få 3 gratis tilbud på murer i Næstved ➽ Spar 30 pct.

Websitet 3murertilbud.nu er en fuldstændig gratis murertilbudstjeneste og vores mål er at skaffe de bedste tilbud med den højest mulige kvalitet. Vores godkendte samarbejdspartnere leverer professionelt murerarbejde, der matcher kundens forventninger. Bestil dine 3 kanontilbud på en murer i Næstved med det samme!
At mure ved lave temperaturer kan medføre, at mørtelen ikke bliver tilstrækkelig stærk og ikke hæfter ved stenene. Dette betyder sætninger og revnedannelser. For at undgå dette må man arbejde med tørre, isfri sten og med opvarmet cementholdig mørtel. Vandfordampningen kan nedsættes ved tildækning med plastfolie.
Er det meget koldt, må også stenene opvarmes. I varmt vejr suger stenene og også herved fås ringe vedhæftning. Murerarbejdets kvalitet i forskelligt vejr skyldes at stenenes vandopsugende evne varierer. Almindelige mursten og letbeton er mindre følsomme overfor kulde end hårdtbrændte sten og betonsten.

Kældervægge og kældergulv

Det er ikke altid muligt for selvbyggere at udføre disse arbejder: men denne gennemgang vil gøre det muligt at se, hvornår man selv kan tage fat. Man må sørge for, så godt det lader sig gøre, at kende sin byggegrund, inden man går i gang med kælderarbejder.
Udgravning for alle fundamenter sker til frostfri dybde. Grundpladen fordeler fundamentets tryk på undergrunden og størrelsen retter sig efter jordens bæreevne. Der lægges dræn omkring hele huset og drænene koples til en brønd. Er betonen af god kvalitet, kan udvendig fugtisolering udelades, ellers bør der stryges med asfalt.
Under kældergulv udlægges ofte et lag singels. Beronvæggen støbes på fodpladen, efter at forbindelsesarmering er i orden og forskallingen sikret. Det er vigtigt, at fundamentet er nøjagtigt afstukket. Fundamentets tykkelse afpasses efter den overliggende ydervæg, 20-25 cm er almindeligt.

Tilfyldning langs fundamentet

Fundamentet afdækkes med isoleringspap med samme bredde som ydervæggen. Tilfyldning langs fundamentet skal bestå af kapillarbrydende materiale, f. eks. groft grus eller singels. Kældergulv udføres som betonplade på jord, der udgraves således, at 15-20 cm singels kan anbringes under pladen.
Betonpladen gøres ca. 10 cm tyk og krydsarmeres med rundjern 8 mm afstand, mellem jernene 300 mm. Pladen afrettes med cementmørtel 1:3. Afretningen glittes eller behandles med rivebræt.
Ved installation af W.C skal der i det mindste installeres en slamudskiller og i mange tilfælde kræves yderligere rensning; man bør altid rådføre sig med kommunale teknikere om udformningen af afløb.

Tilfældige murerfirmaer fra 4700 Næstved

Murermesteren Jensen ApS
Enighedsvej 9
4700 Næstved
CVR: 31476364
www.murermesteren-jensen.dk
Murermester Stig Andersen
Gustav Wieds Vej 34
4700 Næstved
CVR: 20098341
www.sa-byg.dk
Hansen & Andersen A/S
Profilbuen 2
4700 Næstved
CVR: 16930008
www.hansen-andersen.dk