Murer Nærum

  • Få 2-3 gratis tilbud på murer Nærum
  • Indhent rare tilbud fra rutinerede murerfirmaer
  • Billig murer - Udfyld skemaet og se de idelle tilbud

2850 Nærum
vejnavne

Alfred Christensens Vej
Linde Alle
Byageren
Skyttedal
Stokkevad
Malmbergsvej
Fyrrevejen
Bavnestien
Hælderne
Nærumvænge Torv
Mariehøjvej
Gærdebuen
Colbjørnsensvej
Præstejorden
Tovesvej
Kirkeåsen
Skovkanten
Wesselsmindevej
Svalegabet
Nærum Vænge

Murer Nærum - Få 3 tilbud på en billig murermester

Du er landet på den rigtige side, hvis du leder efter en dygtig lokal murer i Nærum. På vores murerserviceside kan du gratis og uforpligtende bestille 3 fornuftige tilbud fra murerfirmaer, som kan og vil løse din mureropgave. Indsend sagen ved at udfylde det enkle murerskema online og få dine murertilbud på 22-28 timer.
Det er vigtigt at følge producentens anvisninger for ikke at svække tegloverliggernes styrke. Man skal altid kontrollere, om vederlagets mål er angivet på følgesedlen eller i projektmaterialet! For “let last”, fx egenvægt af overliggende murværk, anbefales typisk vederlag. For tung last bør vederlaget forøges.
Dog anvendes maksimalt 1 1/2-stensvederlag. Murværket under vederlaget må ikke afsluttes med en 3/4-sten i falsen, da det kan svække vederlagets styrke. For at få forbandet til at gå op kan der dog undtagelsesvis forekomme en ¼-sten på falsen lige under tegloverliggeren i løberforbandt 2 og i krydsforbandt.

Brug af læsket kalk

Når læsket kalk bruges i en mørtel eller til en kalket overflade, vil den afgive sit vand under fordampning og samtidig genoptage og binde kuldioxid fra atmosfæren i nok en kemisk forvandling. Kalken er da vendt tilbage til sin oprindelige form, som da den blev hentet i kalkbruddet.
Det tynde lag smukke hvidtekalk på en bygning er derfor et helt naturligt produkt. Hvidtekalk består af meget mindre partikler end andre slags farver og malinger, og kalken har ikke bindemidler i sig.
Derfor har en kalket overflade den højest tænkelige lysbrydning - den egenskab, som får den til at fremstå med den helt særlige. fløjlsagtige mathed. Meget har været lavet af den ret let forarbejdelige kalksandsten, som industrialderens sure nedbør har fremskyndet ødelæggelsen af. I visse forekomster af kalksandsten bindes stenens partikler sammen af kalk, i andre af kisel.

Lagret kulekalk

Ved vådlæskning og lagring i kule - oprindelig en frostfri grube i jorden - findeles kalken efterhånden til meget små partikler og opnår efter et par års lagring en god kvalitet som lagret kulekalk, der forhandles i store spande som en dejagtig substans, hvor der står en klar væske på overfladen.
Ved vedligeholdelse af gamle huse, er lagret kulekalk det vigtigste kalkprodukt at stifte bekendtskab med, da det er fortrinligt i mørtelblandinger og til de holdbare overfladebehandlinger, der i skønhed ikke overgås af nogen malinger.
Kulekalk er i våd tilstand alkalisk og stærkt ætsende, så det skal omgås med forsigtighed. Kulekalk kan derfor også indgå i hjemmelavede maling- og lakfjernere, og ved blanding med kaseinstof kan kalken endog danne et meget stærkt og levedygtigt klæbestof til klimabelastet træ.

Vi finder de bedste murerfirmaer

Kruk Byg & Renovering
Nærumgårdsvej 122
2850 Nærum
CVR: 28051425
www.kruk-byg.dk
KPL-Byg
Nærum Hovedgade 75
2850 Nærum
CVR: 28439628
Murermester Bøggild ApS
Egehegnet 106
2850 Nærum
CVR: 35032703
www.dinmurermester.dk