Murer Mariager

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Mariager
  • Modtag eminente tilbud fra prekvalificerede murermestre
  • Billig murer - Betal mindre for en håndværker

9550 Mariager
vejnavne

Industrivej
Sønderkærvej
Trinderupvej
Randersvej
Bolsbjergvej
Stenfeldtsvej
P.A. Heises Vej
Havndalvej
Lyshøjvej
Teglbakken
Vestparken
Blichersvej
Kirkebakken
Gl Hobrovej
Kirkegyden
Bakkegaardsvej
Egebakken
Drosselvej
Fyrrebakken
Kongsdalvej

Murer Mariager - Spar 21 % - Få 3 gratis lokale tilbud

Fortæl os, hvori dit murer problem består. Så videreformidler vi opgaven i vores store netværk af murermestre i Mariagerfjord kommune. På den måde, kan du komme i kontakt med den rigtige murer med det rigtig gode murertilbud. I løbet af nogle dage modtager du 3 supersolide tilbud fra pålidelige murermestre.
Du vælger selv, hvilke tilbud du vil gøre brug af. Er der ikke nogen af tilbuddene, du finder interessante, så må du gerne afvise alle 3 murertilbud. Det er som før nævnt gratis, så det kan næsten ikke blive enklere. Med 3 konkrete tilbud i hånden kan du spare mange penge (28%).
Murerforretningerne i Mariager konkurrerer om din murer opgave og på den måde er du sikker på, at du modtager nogle meget konkurrencedygtige tilbud. Det er ikke nemt at finde en anerkendt og pålidelig murer, så slip for det og brug 3murertilbud.nu i stedet. Benyt den superhurtige løsning og sammenlign lokale murer tilbud.

Afstivning af murværk og porebetonvægge

Både murede yder- og indervægge og porebetonvægge skal afstives under opførelsen. Afstivningen skal monteres for at sikre og stabilisere væggene, så de ikke vælter på grund af fx blæsevejr. Husk, at vægge ikke er stabile, før der er etableret skillevægge, og før væggenes sammenføjninger (fuger) har opnået en vis styrke.
Afstivning af vægflader kan foregå ved hjælp af 50 * 100 mm planker. Plankerne anbringes på hver side af vægfladerne (ud for hinanden) og fastgøres.
Det er meget væsentligt for sikkerheden på byggepladsen, at samtlige afstivninger er gjort forsvarligt fast både foroven og forneden, da det er voldsomme kræfter, der påvirker væggene fra siden i tilfælde af stormvejr. Læs og overhold altid producentens anvisninger ved opstilling af færdigproducerede afstivere.

Riller og udfræsning

En murer må foretage udfræsninger til mindre eldåser og elkontakter samt udfræse enkelte mindre, lodrette riller i en murstensvæg. Rillerne må maksimalt have en dybde på 25 mm og en bredde på 50 mm. Andre lodrette eller vandrette riller eller udsparinger er det kun tilladt at udføre, når de er angivet på tegninger på baggrund af tidligere udførte undersøgelser. Ellers risikerer man at forringe murværkets styrke og stabilitet.
Når murværk, der er opført af forvandede mursten, tørrer op, kan der forekomme misfarvning/udblomstring på murværket. Misfarvningen forsvinder typisk af sig selv. Hvis man murer med stærkt sugende mursten, er det vigtigt at vælge den rigtige mørtel. Vælges den forkerte mørtel, risikerer man, at vandet i mørtlen suges for hurtigt op i murstenen (mørtlen “suges død”). Husk, at forvanding af murstenene ikke er en løsning i dette tilfælde!

Her er de bedste murerfirmaer

Einar Thygesen A/S
Søndergade 48
9550 Mariager
CVR: 10399378
Tlf. 98583225
Murerfirmaet Madsen ApS
Munkhøjvej 16
9550 Mariager
CVR: 36894474
Gert Madsen ApS
Låenhøjvej 12
9550 Mariager
CVR: 27968724