Murer Lejre

  • Få to-tre gratis tilbud på murer Lejre
  • Du får kun tilbud fra kvalitetsbevidste murerfirmaer
  • Billig murer - Få løst dit problem nu

Lokale vejnavne
Lejre

Engvejen
Slangealleen
Kongebrovej
Søndergårdsvej
Rynkebjerggårdsvej
Krohaven
Nørregårdsvej
Gormsvænget
Rødkildebanken
Ledreborg Alle
Hestehavevej
Elmens Kvarter
Pilegårdsvej
Dellingevej
Søndertoften
Lærkens Kvarter
Pilehøjvej
Baunemosen
Osted Kirkestræde
Skelvej

Murer Lejre. Få 3 fordelagtige tilbud på murerarbejde

At finde en kvalitetssikret murer i Lejre er ikke altid lige nemt da det ikke er alle murerfirmaer, der har det bedste ry. Hvad koster murerarbejde i øvrigt? Løsningen er her på 3murertilbud.nu, hvor du 100 % gratis kan indhente 3 prisbillige tilbud fra seriøse murerfirmaer. Send din mureropgave på 6-7 minutter, så får du 3 murer tilbud retur.
Murværk kræver normalt et minimum af vedligehold. Ifølge Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, udgivet af Forlaget Tegl, 2001, bør man foretage visuelt eftersyn af udvendigt, blankt murværk ca. hvert 3-5 år, afhængigt af miljøpåvirkningerne. Eftersynet foretages som en besigtigelse, hvor tegn på skader registreres og udbedres.
Udvendigt murværk kan især blive misfarvet af regnvands forsuring (sur regn), der skyldes den almindelige luftforurening. Den sure regn kan gå i forbindelse med mørtlen i murværket og danne gips. Denne gips afsætter sig herefter på murværkets overflade.

Støbning af finere beton

Ved støbning af finere beton f. eks. jernbeton med specialarmering må henvises til litteratur. Til trappetrin, terrasser og lign. som skal slibes eller på anden måde særbehandles findes nu specielle tørprodukter med udmærkede anvisninger for støbning.
Før støbning må formene vandes, således at vandet ikke trækkes ud af beton; dette er naturligvis særlig vigtigt i varmt og solrigt vejr. Betonen bør desuden under afhærdningen holdes fugtig ved overdækning med sække, cementposer eller plastfolier, som fjernes under den daglige vanding.
Forskallingen må ikke nedtages før tidligst 2 døgn efter støbningen, med mindre der anvendes specialcement, rapid eller superrapid. Særlig forsigtighed må iagttages, hvis der er fare for frost, som helt kan forhindre afhærdning. Forekommer der herved løse partier må disse fjernes og erstattes med en speciel reparationsmasse.

Arbejde med mørtel

Den mørtel som er i arbejde opbevares i en mørtelbalje. Disse baljer kan også købes i plast; en billig balje er i øvrigt en halv olietønde på 100 liter. Kalkmørtel fremstilles af læsket kalk, mursand og vand og er den mest almindelige mørtel til opmuring af mursten.
Ved rigtig blanding får man et let bearbejdeligt mørtelmateriale. Man skelner mellem almindelig kalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Almindelig kalkmørtel hærder i luften men ikke i vand, det kan derfor være vanskeligt at anvende i meget svære konstruktioner, tykke vægge o.l., hvor luften kun meget langsomt når ind.
Almindelig kalkmørtel bør kun anvendes, hvor påvirkningerne ikke bliver unormalt store. Det ophold f. eks., der nødvendigvis gøres mellem et fundament og overliggende betonvæg, sikres med en forbindelsesarmering bestående af 8 eller 12 mm rundjern med afstand mellem 2 og 300 mm.

Godkendte murerfirmaer fra postnummer 4320

Murermester Jesper Hansen
Lejrevej 50
4320 Lejre
CVR: 20979976
www.facebook.com/Murerfirmaet
P. Andersen & Søn Entreprise A/S
Hovedvejen 79
4320 Lejre
CVR: 27269664
www.facadepuds.dk
AH Byg
Gammel Byvej 9
4320 Lejre
CVR: 27666868
www.ahbyg.net