Murer Aalborg

  • Få gratis to-tre tilbud på murer Aalborg
  • Du får kun tilbud fra 1. klasses murere
  • Billig murer - Benyt denne gratis service nu

Vi dækker også
postnummer 9000

Blegkilde Alle
Bjørnøgade
Gasværksvej
Exnersvej
Færøgade
Hasserisvej
Duevej
Arkivstræde
Gammel Åvej
Christiansgade
Fjordbyen
Astrid Obels Vej
Elsevej
Blåbærvej
Hasseris Bymidte
Frederikstorv
Gørtlervej
Blommevænget
Bispensgade
Bådehavnsvej

Murer Aalborg? Vi skaffer dig 3 gratis murertilbud

Få udført et topprofessionelt stykke murerarbejde i Aalborg - Bestil her 3 overordentlig gode tilbud på billig og anerkendt lokal murer. De 3 prekvalificerede murerfirmaer, som reagerer først, får lov til at udarbejde et konkret bindende tilbud. Alle vores partnere har stor erfaring og har løst mange mureropgaver i Aalborg.
Polystyren også kaldet for flamingo er et meget anvendt isoleringsmateriale i bygninger. Ekspanderet polystyren fremstilles ved at opskumme polystyren. Dvs. at 5-8 % drivmiddel (kunstigt fremstillet gasart) opvarmes og derved dannes et materiale med meget lav massefvlde og høj varmeisoleringsevne.
Til byggebranchen fremstilles materialet mest som formstøbte plader i forskellige tykkelser. De bruges til isolering af gulve, kanter, false mv. Produkterne er kontrolleret af varmeisoleringskontrollen, VIK, der er etableret af By- og Boligministeriet og Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer

Fugtsikring over vinduer og døre

Formuren i en hulmur eller i en kombinationsmur er ikke fuldstændig tæt over for regn. I kraftigt blæsevejr kan regn presses gennem murværket. Det indtrængende vand løber ned langs formurens bagside og ud af hulmuren ved soklen.
Vinduer og døre er særligt sårbare over for fugt. Derfor indmures fugtspærre og/eller TB-rende over vindues- og døråbninger, for at opsamle det indtrængende vand og lede det uden om vinduer og døre. En kombination af fugtspærre og TB-rende giver den bedste fugtsikring.
I nogle tilfælde skal der suppleres med åbne studsfuger til vandafledning. TB-rendens funktion er at opsamle det vand, som siver ned langs bagsiden af formuren, og lede det ud til enderne af TB-renden. Herfra løber vandet ned langs formurens bagside og ud af hulmuren ved soklen.

Fugtspærre og TB-rende

Murpappen over vindues- og døråbninger leder, ligesom TB-renden, vandet på bagsiden af formuren væk fra vinduer og døre. Men murpappen leder også vandet ud gennem fugen i formuren. Det gør den, fordi murpappen altid monteres med hældning frem mod formuren.
Murpappen monteres med hældning fremad for at undgå afledning af vand ned i isoleringen samt for at undgå stående vand på fugtspærren, hvilket er risikabelt ved samlinger.
TB-renden kan lukkes i den ene ende, så vandet kun ledes til den ene side. TB-renden må ikke lukkes i begge ender. Fordelen ved TB-renden er, at den kan anbringes lige over åbningen i selve den bærende bjælke. Dermed kan TB-renden beskytte vinduerne.

Udvalgte murerfirmaer fra postnr. 9000

Boligrenovering v/Frits Olesen
Mester Eriks Vej 56
9000 Aalborg
CVR: 26532728
www.60601111.dk
HP Byg A/S
Ollerupvej 8
9000 Aalborg Øst
CVR: 13674671
www.h-p.dk
Elgaard Murer & Anlæg ApS
Wesselsvej 17
9000 Aalborg Øst
CVR: 37348538
www.elgaard-mureroganlaeg.dk