Murer Himmerland

  • Få 3 gratis tilbud på murer Himmerland
  • Du får kun tilbud fra energiske murere
  • Billig murer - Modtag 3 tilbud - nemt og hurtigt

Få 3 Murer tilbudFå 3 Murer tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer tilbud fra 3byggetilbud

Murer Himmerland ➔ Få 3 bundsolide murertilbud

12. juli 2018. Benyt den hurtige løsning og indhent 3 gratis murertilbud nu! Når vi har modtaget din murer opgave og den er gennemgået, bliver den sendt ud til de murermestre i Himmerland, som egner sig bedst til netop din type opgave. De modtager herefter dit telefonnummer og mailadresse, så de kan kontakte dig hurtigst muligt.
En dygtig murermester kan påtage sig det mere indviklede murer arbejde mens en almindelig murer påtager sig de noget mere enkle jobs. En murer fra Himmerland er som navnet siger en person, som er ansvarlig for almindelige mureropgaver, gerne sammen med en murermester eller svend.
Han har ansvaret for alle de forholdsvis nemme opgaver på et byggeri. Murermesteren er faguddannet og autoriseret, og har det overordnede ansvar på opgaven. Du vil være i gode hænder hos vores samarbejdspartnere i Himmerland uanset hvilken murer opgave, du ønsker at få udført.

Åbne studsfuger

I tilfælde, hvor der kan forekomme større mængder vand i hulmuren, fx ved høje facader, kan det være nødvendigt at etablere åbne studsfuger til vandafledning. Åbne studsfuger udføres ved at udkradse studsfuger over vinduer og døre.
Afstanden mellem de åbne studsfuger skal afpasses efter forbandtet. Som regel er afstanden mellem de åbne studsfuger ca. 1/2 m. Udkradsningen skal foretages med forsigtighed, og mens mørtlen stadig er blød - og senest samtidig med, at fugerne trykkes.
Huller til vandafledning kan også etableres ved at indmure et elektrikerrør ned mod fugtspærren og efterfølgende trække røret ud, mens mørtlen stadig er blød. Det er vigtigt, at murpappen er så meget længere end TB-renden, at murpappen når mindst 100 mm ud over TB-renden i hver side. Hvis murpappen er så kort, at den blot afleverer vandet til TB-renden, er virkningen ved at anvende murpap spildt!

Bjælke- og overliggertyper

Bjælker over vindues- og døråbninger kan konstrueres på flere måder. Hvilken type fugtisolering der vælges, afhænger af bjælketypen og af, hvor udsat facaden er for slagregn. Ved murværk, som er udsat for slagregn, bør en kombination af TB-rende og murpap foretrækkes.
Hvis bygningen ligger meget udsat, er den sikreste løsning at placere en fugtspærre lige over vinduet, fx i form af en rustfri stålprofil. Den rustfri stålprofil indgår som et bærende element over åbningen i murværket. Husk!
Når der ilægges fugtspærre i form af murpap, skal murpappen altid lægges ind over den bærende bjælke i formuren - uanset bjælketype. Ved kompositbjælker anbefales det at anvende TB-renden som et supplement til den overliggende murpap. TB-renden skal anbringes lige over og så tæt på åbningen som muligt, mens murpappen anbringes lige over kompositbjælken.

Få 3 Murer tilbudFå 3 Murer tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer tilbud fra 3byggetilbud


Eksempler på murer i 9200 Himmerland

Nowell ApS​
Merkurvej 17
9200 Aalborg SV
CVR: 25517784
Hjemmeside
Bent Elkjær & Sønner A/S
Nibevej 31 7C
9200 Aalborg SV
CVR: 20081740
Hjemmeside
​Jan Dam A/S
Letvadvej 30
9200 Aalborg SV
CVR: 28851766
Hjemmeside