Murer i Grenaa

  • Få gratis 3 tilbud på murer i Grenaa
  • Bestil tre gode tilbud fra autoriserede murere
  • Billig murer - Overlad tilbudsarbejdet til os

Få 3 Murer tilbudFå 3 Murer tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer tilbud fra 3byggetilbud

Find en erfaren og billig murer i Grenå. Spar 25 pct

29. december 2017. 3murertilbud.nu er en online formidlings virksomhed, som er specialister i at formidle kontakt mellem borgere, brugere og kunder i Grenå på den ene side og erfarne murermestre og murerforretninger på den anden side. Indsend din murer opgave og få 3 tilbud fra interesserede murermestre.
Vores onlineservice dækker rent faktisk hele Danmark, hvis nu du ikke lige skulle bo i Grenå. Uanset om du har brug for assistance med en lille eller en større murer opgave, kan du få hjælp fra en professionel og billig murer med adskillige års erfaring indenfor murerfaget.
Vores tilknyttede murere i Grenå er specialister i at håndtere denne type af opgaver. Få udført al det kedelige murer arbejde med 3 skarpe tilbud. Det sikrer dig til at få ordnet din bolig hurtigt og billigt af en fagmand, der udfører opgaven korrekt. Samtidig kan du være heldig og spare omkring 27 procent på regningen.

Hvad er et fundament

Fundamentet er den nederste, bærende del af en konstruktion. Fundamentet bærer både vægten af husets ydervægge, husets bærende indervægge og tagkonstruktionen. Ofte vil der også være fundament under husets skillevægge. Den del af fundamentet, der stikker over jorden, kaldes husets sokkel.
Fundamentet sikrer, at huset står stabilt og ikke sætter sig (synker). Det udvendige fundament afsluttes ofte med to skifter LECA-blokke for at bryde kuldebroen fra jorden. Hvis fundamentet eller jorden under fundamentet ikke kan bære vægten af huset, vil huset sætte sig og få såkaldte sætningsrevner.
Især huse, der ligger på jord med dårlig bæreevne, fx blød og sumpet jord, er meget udsatte. Fundamentet til et byggeri skal kunne bære vægten af tag og mure. Derfor er det vigtigt at have oplysninger om jordbunden, så man ved, hvor meget den kan modstå (bære).

Jordens bæreevne

Jorden under et fundament skal som regel kunne modstå en vægt på 200 kN pr. m2 (kilo Newton pr. kvadratmeter), hvilket svarer til 20.000 kilo pr. m2. For et almindeligt fundament med en bredde på 407 mm må totalvægten på jordbunden maksimalt være 20.000 x 0,407: 8.140 kg pr. løbende meter.
For at få vægten (trykket) fra tag, ydermur og fundament jævnt fordelt på jorden under fundamentet og for at udligne evt. jordbundsforskelle (fx ler i den ene ende af grunden og sand i den anden) skal den nederste del af fundamentet bestå af udstøbt beton.
Det er vigtigt, at fundamentet føres ned til bæredygtig bund eller på anden måde sikres, så der ikke opstår skader i bygningen som følge af bevægelser i jordbunden. Det er også vigtigt at kende vægten af fundamentet samt vægten (trykket) fra tage og mure i bygningen, da denne vægt skal holdes op mod den vægt, jorden kan bære.

Få 3 Murer tilbudFå 3 Murer tilbud fra fagexpertenFå 3 Murer tilbud fra 3byggetilbud


Eksempler på murer i 8500 Grenaa
Murefirmaet Rasmus Jakobsen A/S
Energivej 20
8500 Grenaa
CVR: 30364430
Hjemmeside
Murermester Kristian Wetche ApS
Skovbakkevej 3
8500 Grenaa
CVR: 35891862
Hjemmeside
Grenaa Murer- og Tømrerforretning A/S
Frejasvej 15
8500 Grenaa
CVR: 20931299
Hjemmeside